Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2002

Grupptryck ökar genomströmningenNy bok om handledning i grupp

Massutbildningen ställer högskolan inför stora utmaningar. Uppsatshandledning i grupp är ett sätt att öka genomströmningen och ändå spara lärarresurser. Den erfarenheten drar två sociologer från Lunds universitet som nyligen utkommit med en bok om grupphandledning.

För några år sedan genomfördes ett projekt vid Lunds universitet som syftade till att förkorta studietiderna utan att uppsatsernas vetenskapliga kvalitet påverkades negativt. Resultatet blev synnerligen lyckat: andelen uppsatser som blev färdiga inom den tidsram som föreskrivs i kursplaner ökade från under 10 % till över 50 %; uppsatsernas vetenskapliga kvalitet försämrades inte. Nu kommer boken där projektets resultat och arbetssätt beskrivs och problematiseras: Coaching och handledning av grupper – i universitets- och högskoleutbildning.

Författarna, Gunnar Andersson och Anders Persson, vill rikta blicken mot hur studenter ska komma ut ur, och inte endast in i högskolan.
– Det är inte tillräckligt att bereda många plats inom högskolan, de måste också ges reella möjligheter att tillgodogöra sig en god utbildning, säger Gunnar Andersson, fil doktor i filosofi vid Lunds universitet. Grupphandledningen och coachingen har syftat till att åstadkomma detta när det gäller studenternas uppsatser. Boken har skrivits i syfte att komma universitetslärare i massutbildningen till undsättning.

I boken, som ges ut av Studentlitteratur i oktober 2002, beskrivs ingående hur projektet genomförts och hur grupphandledning och coaching fungerar i praktiken. Läsaren får veta hur man som handledare går tillväga för att skapa och upprätthålla ett konstruktivt gruppklimat som befrämjar goda studentprestationer. Vidare beskrivs i minsta detalj hur man handleder och coachar handledare. Behovet av dessa förändringar inom universitets- och högskoleutbildningen sätts också in i det större sammanhang som utgörs av den högre utbildningens förvandling till massutbildning. Frågan “Vad är rätt kvalitet?” ställs också mot den bakgrunden.

Projektet finansierades av Rådet för högskoleutbildning och det sätt att bedriva uppsatshandledning och handledarutbildning som utvecklades har nu permanentats vid Sociologiska institutionen i Lund, där projektet genomfördes 1999-2001.

Författare är:
Gunnar Andersson, fil doktor i sociologi och verksam som lektor vid Sociologiska Institutionen i Lund. Hans huvudsakliga forskningsintresse har varit relationen mellan arbetsliv och familjeliv, främst karriär- och familjeliv och han har bl.a. publicerat Leva för jobbet och jobba för livet (1993). Nuvarande forskning handlar om skolledarskap i olika skolkulturer. Han har lång pedagogisk erfarenhet och har undervisat, utvecklat och ansvarat för kurser av många olika slag inom universitetets ram.

Anders Persson, professor (adjungerad) i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola, docent och universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet och f.n. forskare vid Arbetslivsinstitutet i Malmö. Hans aktuella forskning handlar om skolledarskap i olika skolkulturer. Bland hans tidigare utgivna böcker kan nämnas Skola & makt (1994) och Social kompetens (2000). Som praktisk pedagog har han belönats med studenternas pris som “bästa föreläsare inom p-linjen i Lund 1990-92” och Lunds universitets pedagogiska pris 1995.

Kontaktinformation
För mer information se artikel i universitetstidningen LUM på följande nätadress: http://www.lu.se/info/lum/LUM_05_01/06_grupptryck.html
Gunnar Andersson är anträffbar på 046-2229573 eller mail: gunnar.andersson@soc.lu.se och Anders Persson på 040-109509 eller mail: anders.persson@niwl.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera