Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2002

Trygg stad

Carina Listerborn på Chalmers, har i ett doktorsarbete studerat förhållandet mellan kvinnors rädsla, trygghetsskapande projekt och stadsbyggnad. Hur hanteras kvinnors rädsla i de kommunala trygghetsprojekt som har uppkommit i Sverige under senare år? Vilken syn på kvinnor och offentligt rum bidrar trygghetsarbetet till att reproducera eller att skapa?

Otrygghet och rädsla har sedan slutet av 1990-talet fått ett allt större utrymme i diskussioner om stadsmiljöer. Men framställningen av urbant liv är ambivalent – staden är både spännande, lockande och skrämmande. Även kvinnors och feministers inställning till staden är kluven. Samtidigt som staden ger många möjligheter, upplevs den ibland som hotfull och rädslan för sexuella övergrepp hindrar en del kvinnors rörelsefrihet.

I sin bok “Trygg stad” presenterar Carina Listerborn vetenskapliga diskurser kring rädsla och kring åtgärdsförslag samt en fallstudie genomförd i Göteborg som exemplifierar hur trygghetsprojekt utformas i praktiken. Dessa tre delar ger tillsammans en beskrivning av den “trygghetsdiskurs” som idag har ett stort inflytande över stadsutvecklingen. Studien utgår från ett feministiskt diskursanalytiskt perspektiv. För att synliggöra omedvetna eller dolda “förgivettaganden” om trygghet och rädsla finns det ett behov av att belysa idéer som cirkulerar inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet och vilka förändringar i stadsmiljöer det kan komma att innebära. Föreställningar om den spännande staden hamnar ofta i konflikt med föreställningar om den trygga staden, därför diskuteras här om det går att ta rädslan på allvar, samtidigt som stadens positiva egenskaper betonas och olika grupper ges lika möjligheter att utnyttja stadens offentliga rum.

Avhandlingen Trygg stad, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 11 oktober kl 10.00 i sal VG, Sven Hultins gata 6, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Carina Listerborn, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 8082, e-post: cali@arch.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera