Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2002

Dagens kritiska gränsvärden för marknära ozon ger inga garantier för att skogens tillväxt inte påverkas

I en avhandling från Göteborgs universitet presenterar Lena Skärby resultat kring effekter av marknära ozon på tall och gran i relation till kritiska gränsvärden. Resultaten visar att nuvarande kritiska gränsvärden för marknära ozon inte ger några garantier för att skogens tillväxt inte påverkas.

Marknära ozon skadar växter och är ett hot mot människors hälsa. Ozon bildas i luftmassor som är förorenade med kväveoxider och kolväten under påverkan av solljus. I olika experimentella försökssystem testades tall och gran med avseende på ozonets effekter på olika fysiologiska parametrar samt på biomassa (gran). Studierna visade att ozon påverkade flera olika fysiologiska processer, bland annat vattenhushållningen hos båda arterna, fotosyntesen hos gran samt biomassatillväxten hos gran.

Det internationella arbetet med utsläppsbegränsningar (svaveldioxid, kväveoxider, kolväten) bedrivs inom UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Där arbetar man med kritiska gränsvärden som verktyg för att kartlägga Europa med avseende på risker för skador och bedöma behovet av minskade utsläpp för varje land.

För marknära ozon har olika typer av exponeringsindex testats för att komma fram till det nu gällande indexet, AOT40 (som står för Accumulated exposure Over a Threshold of 40 nl l-1). I avhandlingen har olika typer av exponeringsindex testats för att visa på förhållandet mellan ozonexponering och relativ tillväxtminskning hos den gransort som använts i fältkammarförsöket. Modellen förutspår att biomassan kan minska en procent per säsong vid det nuvarande kritiska gränsvärdet. En motsvarande modell testades också för ett större europeiskt datamaterial av gran med olika ursprung. Den förutspår en tillväxtminskning på sex procent hos de känsligaste granarna efter en växtsäsong vid det kritiska gränsvärdet. Detta skulle innebära att det finns risk för att de känsligaste granarna i Europa påverkas negativt av ozon, även om det nuvarande gränsvärdet inte överskrids.

Lena Skärby, Botaniska institutionen, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i fysiologisk botanik vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Effects of ozone on Scots pine and Norway spruce in realation to critical levels” måndagen den 14 oktober 2002 kl 10.15. Disputationen äger rum i Botaniska institutionens föreläsningssal, Carl skottsbergs Gata 22 B, Göteborg.

Pressmeddelandet kan också läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/lena_skarby.shtml

Lena Skärby
Göteborgs universitet
Botaniska institutionen
Telefon: 031-7732622
E-post: lena_skarby@hotmail.com

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera