Tema

Sjuksköterskan styr föräldrakontakt

Samspelet mellan barn, föräldrar och sjuksköterskor i barnhälsovården styrs i hög grad av sjuksköterskan. Föräldrarna uppmuntras sällan att själva hitta lösningar på olika problem utan får ofta färdiga lösningar och svar.

Det är slutsatser som Christina Baggens på Tema Kommunikation vid Linköpings universitet drar i sin avhandling. Hon har analyserat kommunikationen vid möten mellan barnfamiljer och sjuksköterskor under hembesök och på barnavårdscentralen. Hon har spelat in de fem första hembesöken hos nyblivna föräldrar och ett fyrtiotal familjers besök hos sjuksköterskor på barnavårdscentralens mottagning. Några hem- och mottagningsbesök är även videofilmade. Vid hembesöken har hon också gjort intervjuer med både föräldrar och sjuksköterskor.

Barnhälsovården riktar sig till barn upp till sju års ålder och har en anslutning på nästa hundra procent. Arbetet är förebyggande och ska främja barns och familjers hälsa. Sjuksköterskan är verksamhetens nyckelperson och använder kommunikationen med föräldrar och barn som ett redskap i sitt arbete.

Samspelet mellan familjerna och sjuksköterskorna styrdes av det övergripande programmet för barnhälsovården. Sjuksköterskorna introducerade flest samtalsämnen och styrde på så sätt diskussionerna i en viss riktning. De gav ofta råd som byggde på deras egen expertkunskap. Det var däremot sällsynt att sjuksköterskorna uppmuntrade föräldrarna att själva hitta lösningar på olika problem. Istället presenterades färdiga lösningar och svar för föräldrarna. Den ickeverbala kommunikationen var ett viktigt inslag i samspelet. Videoanalysen visar också att barnen var mycket aktiva i samspelet.

Christina Baggens framhåller i avhandlingen att det är viktigt att sjuksköterskan inbjuder föräldrarna att föra fram sina perspektiv under mötena och använder barnhälsovårdens övergripande program med stor flexibilitet. Då skulle föräldrarnas kunskap kunna tas tillvara i högre utsträckning än vad som verkar ske idag. Christina Baggens menar också att det behövs mer forskning om hur det går till när olika aktiviteter genomförs i barnhälsovården och förespråkar att video används vid sådana studier.

Avhandlingen heter ”Barns och föräldrars möte med sjuksköterskan i barnhälsovården”. Disputationen sker fredagen den 11 oktober i Key 1, hus Key, universitetsområdet i Valla, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Christina Baggens går att nå per tel 013-28 22 33 och e-post chrba@tema.liu.se.

Sjuksköterskan styr föräldrakontakt

 lästid ~ 2 min