Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2002

“Fraktalernas fader”talar på LTH

Benoit Mandelbrot, kallad “Fraktalernas fader”, kommer till LTH för att hålla ett populärt föredrag för studenterna (på engelska). Det sker torsdagen 3 oktober kl 15.15 i Kårhusets aula. Även representanter för media är givetvis välkomna. Titeln på föredraget är “Fractals in Mathematics, science and Engineering”.

Mandelbrot, nu profesor i matematik vid Yale University, är nämligen en av världens mest berömda matematiker. Känd för sina epokgörande böcker från 70-talet där han framställde teorin bakom fraktalerna, dessa fascinerande geometriska figurer som är nära släkt med kaosteorien, som dock främst gäller dynamiska system (förändringar över tid).
– Han är en gigant som ledde in vetenskapen i nya riktningar. Idag använder man fraktala mängder i t ex bildkomprimering och beräkning av sprickbildning i berg för att ta ett par exempel, säger matematikprofessor Gunnar Sparr.
På Mandelbrots meritlista står anställningar på IBM, MIT, Princeton, Harvard m fl världsberömda universitet och företag.
Mandelbrot har ursprungligen lockats till Lund för att tala hos Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Han håller där en s k Sven Berggren lecture den 2 oktober under titelm “Fractals in Science now, and in Art since Time Immemorial”. Men redan den 1 oktober medverkar han i ett minisymposium på fysiska institutionen. Mandelbrot har själv lagt upp det programmet. Detta symposium äger rum i sal F kl 14-18.30. Där deltar för övrigt också bl a Bengt E Y Svensson, Lund, Koung-An Chao, Lund, Francoise Combes, Paris, Jens Feder, Oslo, Bernard Sapoval, Paris och Lennart Carlesson, Stockholm.

Kontaktinformation
Kontakt vid Kungliga Fysiografiska sällskapet, professor Barbro Johansson 046-222 0621, epost: barbro.johansson @ neurol.lu.se
Kontakt vid LTH: professor Gunnar Sparr, 046- 222 85 28, epost: Gunnar.Sparr@math.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera