Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2002

Uppsalaforskare etablerar standard för USA:s elektronik

Datorminnen är känsliga för strålning från rymden. Nyligen har elektronikbranschen i USA etablerat en ny standard för testning av effekter av kosmisk strålning. En av tre godkända mätmetoder har utvecklats vid The Svedberglaboratoriet vid Uppsala universitet, och blir nu i praktiken världsstandard.

USAs elektronikindustri omsätter 550 miljarder dollar per år. Branschorganet Electronics Industries Alliance har ett organ, JEDEC, som utarbetar standarder för industrin.

Ett nytt regelverk rör metoder för testning av störningar hos elektronik på grund av kosmisk strålning. En av tre godkända testmetoder har i sin helhet utarbetats vid The Svedberglaboratoriet i Uppsala. Den bygger på ett samarbete mellan Uppsala universitet och SAAB Avionics, och används idag av japansk komponentindustri – Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, NEC och Fujitsu – samt svensk och brittisk flygindustri – SAAB och British Aerospace.

I och med att denna metod nu blivit USA-standard är den i praktiken också världsstandard, på rund av USAs dominerande ställning och det faktum att USA är först med att utarbeta ett regelverk. Att denna standard nu finns tvingar samtliga elektroniktillverkare, som vill verka på den amerikanska marknaden, att genomföra testningar. Detta rör sig om en enorm potentiell marknad. Problemet med kosmisk strålning förväntas dessutom öka kraftigt i en snar framtid.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Jan Blomgren, Institutionen för neutronforskning, Uppsala universitet, telefon 018-471 37 88, fax 018-471 38 53, e-post jan.blomgren@tsl.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera