Artikel från Uppsala universitet
23 september 2002

Bruk av anabola steroider liknar annat missbruk

Det finns tydliga samband mellan missbruk av anabola androgena steroider och storkonsumtion av alkohol, missbruk av narkotika och våld. Det visar Anna Kindlundh, som i sitt avhandlingsarbete studerat missbruket bland Uppsalas gymnasieelever samt missbrukets neurobiologi.

Missbruk av anabola-androgena steroider, vanligen kallade anabola steroider, figurerar inte bara bland elitidrottsmän och kroppsbyggare utan även bland unga killar i grundskolan och gymnasiet. Förutom för att få större och starkare muskler och prestera bättre i idrott, missbrukar gymnasiekillar anabola androgena steroider för att det är kul att testa, för att få berusning och för att bli modigare. Anna Kindlundh visar i sin avhandling inom ämnesområdet beroendeforskning att det finns tydliga samband mellan missbruk av anabola androgena steroider och storkonsumtion av alkohol, missbruk av narkotika och våld. Vidare visar hon i denna tvärvetenskapliga studie att det i viss utsträckning även finns gemensamma nämnare mellan anabola androgena steroider och narkotika såväl när det gäller psykosociala motiv och mönster för missbruk som neurobiologiska effekter på hjärnan.

Epidemiologiska studier, baserade på en enkätundersökning omfattande 2700 gymnasieelever i Uppsala, visar i en multivariat modell att invandrarbakgrund, medelmåttig eller dålig prestationsförmåga i skolan, skolkning flera gånger i veckan, medelmåttigt eller dåligt självförtroende, styrketräning, storkonsumtion av alkohol, intag av receptbelagda lugnande medel samtliga är faktorer som oberoende av varandra visar tydliga samband med missbruk av anabola androgena steroider. Gemensamma nämnare mellan anabola androgena steroider och narkotika gäller troligtvis den grupp av steroidanvändarna vars primära motiv för missbruk snarare utgörs av de vill bli modigare och få berusning framför att förbättra idrottsprestationer och få större och snyggare muskler.

Neurobiologiska råttstudier visar att kronisk administrering med en av de vanligast förekommande anabola androgena steroiderna, nandrolon, ger upphov till markanta förändringar av dopaminreceptorer och serotoninreceptorer i regioner i hjärnan av betydelse för känslan av välbefinnande och belöning samt impulsivitet, aggressivitet, ångest, psykoser, kognitiv förmåga och depression. De nu upptäckta neurobiologiska förändringarna i hjärnan kan ligga till grund för de psykiatriska bieffekter som man har kunnat relatera till intag av anabola androgena steroider.

Preventiva åtgärder bör rikta sig till olika grupper av steroidanvändare som mycket väl skulle kunna fångas upp under skolåldern. Påvisade förändringar i hjärnans dopamin- och serotoninsystem, kan vara potentiella måltavlor när det gäller att ta fram adekvata farmakologiska behandlingsmetoder för missbrukare av anabola androgena steroider.

Anna Kindlundh, Epidemiological and Neurobiological Evidence for Misuse of Anabolic-Androgenic Steroids. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Disputationen äger rum fredag 27 september kl. 9.15 i hörsal B41, Uppsala biomedicinska centrum, BMC
Opponent är docent Johan Franck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Anna Kindlundh kan nås på telefon 018 471 46 20 alt. 070 792 86 46 eller via e-post anna.kindlundh@farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera