Artikel från Göteborgs universitet
19 september 2002

Vad gör man när det blir bråk på jobbet?

Forskare presenterar ny webbplats som ger stöd vid konflikter på arbetsplatsen

– Oskickligt hanterade konflikter skapar mycket lidande, osunda arbetsmiljöer, sjukskrivningar och försämrad kvalitet i verksamheten. Webbplatsen “Konflikter på arbetsplatsen” ger handfasta råd om hur både individer och organisationer kan hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Konflikter är naturliga inslag i den mänskliga tillvaron. Med större insikt och färdigheter i konflikthantering kan bemästrandet av samarbetsproblem bli mycket positiva erfarenheter för alla inblandade. Jag hoppas att webbplatsen ska bidra till att det utvecklas en konstruktiv konfliktkultur i det svenska arbetslivet, säger docent Thomas Jordan, forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Grundläggande färdigheter i konflikthantering borde ingå i allmänbildningen, fortsätter han.

Idag offentliggörs en ny omfångsrik webbplats om arbetsplatskonflikter, knuten till Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet:
http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se


– Jag hoppas att den nya webbplatsen ska ha användbara råd och insikter för var och en som på något sätt måste tampas med konflikter på sin arbetsplats, säger Thomas Jordan.

Webbplatsen är uppbyggd kring fem huvudsektioner med olika inriktning.

Akutmottagningen är till för människor som är akut inblandade i en konflikt på sin arbetsplats. Förutom råd och tips finns bl.a. pedagogiska texter om hur man tränar upp sin förmåga att hantera svåra samtal, vad man kan göra när man mår dåligt till följd av en konflikt, hur man kan bemöta “besvärliga människor,” med mera. Sektionen erbjuder arbetsblad för att reda ut vad konflikten egentligen handlar om och vad man kan göra för att påverka den i konstruktiv riktning. Här finns också utförlig information om arbetsrättsliga frågor.

Konfliktakademien är till för dem som vill lära sig mer om konflikter och konflikthantering. De olika artiklarna behandlar teman som konfliktkunskapens grunder, konflikteskalation, medlingsmetodik, ickevåldskommunikation och självinsiktens roll i arbetsplatskonflikter.

Växthuset visar hur man kan använda de konflikter man blir inblandad i för att utvecklas som människa.

Konsultfirman riktar sig till chefer i företag och andra organisationer. Här visas bl.a. hur företag och andra organisationer kan bygga konflikthanteringssystem som kan både förebygga uppkomsten av elakartade konflikter och fånga upp uppblossande konflikter och leda in dem i konstruktiva banor.

Fortbildningsinstitutet erbjuder de som har som yrke att arbeta med konflikthantering, t.ex. organisationskonsulter, fördjupad kunskap om metoder för konflikthantering.

Vid sidan av de fem huvudsektionerna finns bland annat intervjuer med erfarna konsulter, boktips, länkar och en diskussionsgrupp.

Webbplatsen är resultatet av ett utvecklingsprojekt finansierat av Verket för innovationssystem (VINNOVA, www.VINNOVA.se).

Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet driver forskning och utbildning kring arbetslivsfrågor, som t.ex. samarbete och konflikter, ledning av mångfald, flexibilitet, utvärderingar, maktstrukturer och arbetsmarknadsutveckling.

Adressen till webbplatsen är: http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se

Kontaktinformation:
Thomas Jordan, telefon 031-773 54 37 (arbete); 0522-223 16 (hem); 073-99 35 615 (mobil)
E-post: Thomas.Jordan@av.gu.se

Kontaktinformation
Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera