Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2002

Vad händer när Väst möter Öst i dotterbolag?

I avhandlingen analyseras hur institutionella aspekter påverkar utvecklingen i ett västföretags dotterbolag i Ukraina. Studien beskriver hur mötet med västföretagets företagsledning ger upphov till identitetsskapande processer bland dotterbolagets anställda.

Avhandlingen visar att utvecklingen av identiteter som stödjer västföretagets ledningsfilosofi framträder i grupper där moderbolagets normer dominerar. Enheter inom dotterbolagets organisation som domineras av lokala normer och värderingar kan, när dessa utmanas av västföretagets ledarskapsfilosofi, ge upphov till konfliktidentiteter som tar stöd i lokala (sovjetiska) managementtraditioner.

Vidare analyseras dotterbolagets förmåga att hantera påverkan från lokala aktörer på olika nivåer. Studien visar att dotterbolaget har goda förutsättningar att klarar påverkan på operativ nivå medan påverkan där många aktörer och instanser varit iblandade är svårhanterlig. Detta kan förstås i skenet av de kommunikationsproblem som uppstått mellan ukrainska företag till följd av så kallade barter trade (byteshandel) och instabila regelverk. Det vacuum som uppstått i det lokala näringslivets infrastruktur ger därmed utrymme för nätverk med rötter i det sovjetiska systemet att påverka utvecklingen.

Torsdagen den 26 september försvarar Peter Hultén, institutionen för företagsekonomi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Managing a cross-institutional setting: A case study of a western firm’s subsidiary in the Ukraine.
Disputationen äger rum kl. 13:15 i Humanisthuset hörsal E. Fakultetsopponent är Associate Professor Svetla Marinova, Birmingham Business School.

Kontaktinformation
Peter Hultén nås på:
Tel. 08-16 28 74
e-post: peter.hulten@fek.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera