Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2002

Sociala relationer viktiga för lyckat företagande

Personliga relationer och nätverk har större betydelse för ett lyckat entreprenörskap än exempelvis skattenivåer och regelverk. Detta visar Martin Lind i sin avhandling “Det svårgripbara nätverket. En sociologisk studie av företagare i nätverk”.

I avhandlingen visas hur nätverket som social företeelse kan skapa såväl flexibilitet som uppfinningsrikedom. Av fallstudierna framgår att de personliga relationerna är grundläggande för nätverkssamarbetet. Fungerar inte personkemin så fungerar inte heller samarbetet. Samtidigt räcker det inte med bara personkemi, utan det måste finnas något att samarbeta kring också. De sociala aspekterna går hand i hand med teknisk-ekonomiska aspekter av företagandet. I ett av fallen visas hur produktionskedjan för ett av IKEA:s matbord koordineras med personliga relationer som grund. I samma fall åskådliggörs också hur personliga relationer överbryggar både geografiska och kulturella avstånd. Företagare i nätverk behöver alltså inte finnas i närheten av varandra.

När små företag samarbetar i nätverk brukar nyttiga egenskaper som värdeskapande, flexibilitet och innovationskapacitet uppstå. Nätverket blir både relevant och användbart, särskilt för avfolkningsbygder som drabbas av nedläggningar. I avhandlingen redovisar Martin Lind flera exempel på företag som genom att bilda nätverk utvecklar bättre konkurrenskraft, högre effektivitet, utvecklad flexibilitet och skapar förutsättningar för att nå ett bredare kundunderlag. Dessutom ges exempel på hur nätverk som samarbetsform talar till människans sociala behov och därmed ger en social tillfredställelse, vilket många andra samarbetsformer inte gör.

En av avhandlingens viktigaste poänger är att om nätverk betraktas som en egen social företeelse med egna egenskaper och ett eget sätt att fungera så utvecklar det möjligheterna för sociologin att förklara bland annat på vilka sätt de sociala relationerna spelar roll för företagande och entreprenörskap. Skillnaden i tillväxt mellan Gnosjö och Bergslagen har mer att göra med skillnader i social struktur än skillnader i infrastruktur, skattenivåer, banksystem och regelverk.

Martin Lind disputerar för filosofie doktorsexamen i sociologi fredag 20 september klockan 13.00 i Hörsal C, Örebro universitet.

Fotografi på Martin Lind finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#lind

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Martin Lind på telefon 019-30 34 92.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera