Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2002

Nytt avtal KTH – Södertörns högskola ger studenterna attraktivare utbud

Högre kvalitet i utbildningen och ett bredare och attraktivare kursutbud. Det är drivkrafterna bakom det ramavtal som KTH Syd och Södertörns högskola nyligen ingått. Avtalet innebär att studenter inskrivna vid något av de två lärosätena kommer att få tillgång till fler kurser och till nya mångvetenskapliga utbildningar.

– Det här avtalet är en naturlig utveckling av det samarbete KTh Syd och Södertörns högskola har utvecklat under flera år, säger Per Thullberg, rektor vid Södertörns högskola och Margareta Norell, prorektor vid KTH i en gemensam kommentar.

Avtalet syftar till att högskolorna ska kunna samverka i utbildningsprogram utan några ytterligare ekonomiska avtal och lägger samtidigt en grund för det fortsatta arbetet med att skapa utbildningar där studenterna får sin examen från båda högskolorna.

Resultatet av avtalet hoppas man kommer att bli både ökad mångfald och nya mångvetenskapliga utbildningar för studenterna vid KTH och Södertörns högskola.

– Det är nödvändigt att vi ökar vår attraktivitet, tillgänglighet och flexibilitet samtidigt som vi effektiviserar verksamheten för att vi ska kunna leva upp till de förväntningar som ställs på oss av stat, det omgivande samhället och studenter, säger Per Thullberg och Margareta Norell.

Exempel på samarbetet är programmet Teknik och ekonomi med KTH som
huvudman som startar till vårterminen 2003.

Höstterminen 2002 startade Södertörns högskola programmet it, medier och design.

Kontaktinformation
Södertörns högskola:
Rektor Per Thullberg, 08-608 4040, per.thullberg@sh.se
Högskoledirektör Lars Burstedt, 08-608 4007, 070-542 52 51, lars.burstedt@sh.se
Dekanus professor Sören Jansson, 08- 608 4043, soren.jansson@sh.se

Kungliga Tekniska Högskolan:
Prorektor Margareta Norell, 08-790 8068, maggan@damek.kth.se
Prefekt kth Syd: Inge Jovik, 08-790 9801, inge.jovik@syd.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera