Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2002

Flytande kristaller av biomolekyler

Tobias Sparrman har studerat en viss typ av kolhydrat, karragenan (kappa) närmare och funnit att den kan bilda en flytande kristallin fas som orienterar sig i magnetfält på ett liknande sätt som de syntetiska molekyler som används i platta bildskärmar.

Karragenan är en polysackarid, kolhydrat, som återfinns i rödtång. Den används huvudsakligen som förtjockningsmedel (E407), bland annat i glass och kosmetika. Även om kappa-karragenan orienterar sig i magnetfält sker detta alldeles för långsamt för att fungera i bildskärmar. Men när den flytande kristallina fasen bildas exkluderas dessutom en annan karragenantyp, iota, vilket innebär att dessa två polysackarider kan renas fram på ett nytt enkelt vis.

Tobias Sparrman har även studerat modellmembran liknande de biologiska membran som finns i varje levande cell. Dessa membran består i huvudsak av lipider och proteiner. Lipider är amfifila molekyler, det vill säga de återfinns gärna i gränsskikt mellan vatten och olja och kan därför även användas för att stabilisera dressingar eller som tvättmedel.

Membranproteinerna har en mer aktiv roll i membranets funktion än lipiderna, och problem med dessa proteiner är orsaken till många sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom. Sparrman har studerat hur några olika typer av syntetiska peptider, små proteiner, påverkar membranets struktur och funktion för att erhålla mer grundläggande kunskap om membranerna. Han har även studerat hur vattenmolekyler organiserar sig vid membranytan och hur det påverkar ytans struktur.

Studierna är utförda i huvudsak med en metod som kallas NMR (på svenska kärnmagnetisk resonans). Detta är en mycket mångsidig metod som till och med används vid medicinska bildgivande undersökningar med så kallade magnetkameror.

Tobias är uppvuxen i Skellefteå men bosatt i Umeå.


Fredagen den 20 september försvarar Tobias Sparrman, biofysikalisk kemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Solid-State Nuclear Magnetic Resonace Studies on Lyotropic Liquid Crystalline Systems”. Svensk titel: Studier av lyotropa flytande kristaller med hjälp av fastfas NMR.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3A9.
Fakultetsopponent är Docent Oleg Antzutkin, oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet, Sverige.

Kontaktinformation
Tobias Sparrman nås på:
Tel: 786 59 73
E-post: tobias.sparrman@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera