Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2002

Ett steg närmare mobilt Internet

Moderna mobiltelefoninät har självfallet helt andra egenskaper än de som gällde när Internet designades för över 20 år sedan.För att kunna ansluta nya mobilnät till Internet krävs en anpassning av Internetteknologin till de krav dessa nya nät ställer – något som varken är gjort i en handvändning eller är helt problemfritt.

I samband med utvecklingen av tredje generationens mobiltelefoni har man försökt anpassa mobilnäten till de krav som Internet ställer. Dessa försök räcker inte – också den över 20 år gamla Internetteknologin måste anpassas till de nya mobilnätens krav.

Den anpassningen försvåras bland annat av Internets storlek, de förändringar som krävs måste göras på ett sätt som inte innebär att hela Internet måste uppdateras eller byggas om.

I doktorsavhandlingen Three problems with Internetworking in cellular networks, med vilken Lars-Åke Larzon disputerar den 19 september, behandlas tre specifika problem med att anpassa Internetteknologin till nästa generations mobiltelefoninät.
I avhandlingen presenteras lösningar för
· hur man kan göra Internet mindre känsligt för störningar,
· hur man kan minska den extra datatrafik som införs när man använder sig av Internetteknologi, samt
· hur hur olika typer av nätverk kan fatta mer intelligenta beslut om hanteringen av de data som skickas.

Den lösning som Lars-Åke Larzon lanserat när det gäller störningskänslighet är på väg att bli standard i framtidens Internet och kommer dessutom med största sannolikhet att användas i praktiken i de mobiltelefoninät som nu är under uppbyggnad.

Samarbetet mellan Avdelningen för datalogi och datorkommunikation vid Luleå tekniska universitet och Ericsson Research kring hur man förbättrar prestanda för Internetteknologi i framtidens mobiltelefoninät, belönades år 2000 med tidningen Ny Tekniks pris Framsteget.

Disputationen äger rum torsdagen den 19 september. Opponent är professor Anthony D Joseph, University of California at Berkley, USA, och ordförande är doktor Olof Schelén, Luleå tekniska universitet.

Lars-Åke Larzon är född 1970 i Gällivare, flyttade till Kalix som sjuåring och till Luleå 1992 i samband med att han påbörjade sina civilingenjörsstudier inom datateknik.
Lars-Åke Larzon påbörjade sina doktorandstudier i maj 1997 och presenterade sin licentiatavhandling i februari 2000.

Upplysningar: Lars-Åke Larzon, tel. 0920-49 28 85, 070-522 81 09, lars-ake.larzon@cdt.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera