Artikel från Göteborgs universitet
12 september 2002

Förnuft och känsla: Beslut baserade på känslor

I motsats till den gamla tron att beslut ska vara känslokalla överväganden finns nu resultat som visar att känslor kan förbättra och till och med vara nödvändiga för optimalt beslutsfattande.

En form av känslofaktorer som påverkar beslut och bedömningar är de föreställningar människor har om hur de kommer att känna sig i framtiden (“jag köper den här cd:n för jag tror att den är bra och jag kommer att gilla den under en lång tid” eller “jag tar det har jobbet för jag kommer att trivas där”) . Då beslut som tas nu har konsekvenser för framtiden, är det speciellt viktigt att människor korrekt kan föreställa sig hur de kommer att känna sig.

I doktorsavhandlingen “mood and preference for anticipated emotions” har Daniel Västfjäll studerat två frågeställningar 1) hur föreställer sig människor framtida känslolägen? samt 2) hur påverkar nuvarande sinnesstämning sådana föreställningar? I experiment har försöksdeltagare fått bedöma hur de tror att de skulle känna sig om de t ex vann eller förlorade 100 kr eller hur de skulle känna sig om de fick högsta betyg på nästa tenta. Försöksdeltagarna fick också bedöma hur mkt de skulle tycka om att känna sig på det sättet. Resultaten visade försökspersonernas preferensbedömningar var direkt relaterat till hur de föreställde att de skulle känna sig. Föreställningar om känslotillstånd kan beskrivas av en emotionsmodell som består av två element: dels hur positiv-negativ känslan är, dels hur intensivt positiv/negativ känslan är. I ytterligare experiment försattes försöksdeltagarna i olika sinnesstämningar genom att de fick tänka tillbaka på olika känsloladdade händelser innan de fick bedöma hur de skulle känna om de erhöll något positivt/negativt. De deltagare som var i en negativ sinnesstämning trodde att de skulle bli mindre glada om de erhöll något positivt än vad deltagare i positiv sinnesstämning trodde att de skulle bli om de erhöll samma sak.

Sammantaget visar studierna på att människor använder sig av liknande strategier när de formar en föreställning om hur de kommer att känna sig. Dessa strategier beskrivas av en enkel emotionsmodell där känslor beskrivs av två komponenter: positiv-negativ kvalité och intensitet. Sinnesstämning påverkar vidare hur man föreställer sig framtiden. Sådan kunskap kan användas för att förstå när och varför människor fattar undermåliga beslut. Arbetet visar också att känslor är viktiga för att fatta korrekta beslut om framtiden. Kunskapen kan appliceras på många vardagliga beslut (t ex matinköp), men också på “stora beslut” ( t ex bilköp) och olika vanebeteenden (t ex rökning).


Avhandlingens titel: Mood and preference for anticipated emotions
Avhandlingsförfattare: Daniel Västfjäll, tel. 031-7757235(bost.), 031-7734270(arb.)
e-post: Daniel.Vastfjall@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Marcel Zeelenberg, Tilburg
Tid och plats för disputation: Fredagen den 20 september 2002, kl. 13.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera