Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2002

Samtal om genteknik och livsmedel

Genteknik och livsmedel är ett nytt och för många människor moraliskt laddat område. Vad händer när ett svårbegripligt fenomen som genförändrade livsmedel börjar diskuteras mer allmänt? Hur förstår människor gentekniken och vilka argument förs fram?

Victoria Wibeck på tema Kommunikation vid Linköpings universitet analyserar i sin avhandling samtal om genförändrade livsmedel som skett i relativt fria diskussionsgrupper – så kallade fokusgrupper – med både lekmän och beslutsfattare på livsmedelsföretag.

Stora delar av gruppernas diskussioner handlade om egen och andras rädsla för genteknik. Nära sammanlänkat med detta är en syn på naturen som god, vilket kan ligga till grund för olika slags resonemang. Om gentekniska förändringar ses som en naturlig förlängning av traditionell förädling och avel, blir resultatet att de accepteras. Om gentekniken istället framställs som onaturlig, som “mot naturen” eller som att människan “leker Gud” förkastas däremot tekniken.

Deltagarna i Victoria Wibecks studie gav också uttryck för en kritisk syn på kunskap och information. Deras tillit till experter som forskare, journalister och politiker var låg. Man funderade mycket kring vilken information som är att lita på och om man egentligen kan veta någonting säkert, så länge informationen förmedlas genom massmedier som ofta vinklar budskapen. Det leder till en känsla av att det egna handlingsutrymmet är starkt begränsat.

– Lekmän är aktiva och reflekterande, säger Victoria Wibeck. De som deltog i studien problematiserade synen på kunskap och ifrågasatte traditionella auktoriteter. De gav prov på ett kritiskt förhållningssätt gentemot den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. För att kunna öka sitt handlingsutrymme efterlyste de insyn och valmöjligheter

Victora Wibeck pekar på den kraft som finns i det folkliga tänkandet och på den “vanliga människans” förmåga att hantera komplexa sammanhang och föra subtila resonemang kring komplicerade ämnen.

– Min slutsats är att det behövs fler och nya mötesplatser där forskare och allmänhet kan föra en dialog med varandra ju fortare utvecklingen av avancerad teknik och vetenskap går.

Avhandlingen heter “Genmat i fokus. Analyser av fokusgrupssamtal om genförändrade livsmedel”. Disputationen sker fredagen den 13 september i Key 1, hus Key, universitetsområdet i Valla, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Victoria Wibeck går att nå per tel 013-28 22 39 eller 013-14 72 30 och e-post vicwi@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera