Tema

Att granska forskarnas etik – ett seminarium för journalister

Forskningsetiken står i fokus när vetenskapsjournalisternas förening (SFVJ) och Sigtunastiftelsen inbjuder till helgseminarium. Seminariet (som stöds ekonomiskt av bl. a Vetenskapsrådet) vänder sig till alla journalister som bevakar forskning, och innehåller även en del som är öppen för allmänheten.

Forskare ställs inför många etiska dilemman. Debatten kring stamceller är ett aktuellt exempel på hur vetenskapen ofta ligger nära det som andra kan uppfatta som ett intrång i livets helgd. Risken att kränka människors integritet eller att forskningens resultat kan användas för att skada människor, natur eller samhälle är andra frågor. Vad händer när forskarnas normer inte stämmer överens med resten av samhället? Vilken insyn finns kring forskarnas etik?
Forskningsetik är ett område där granskande journalistik kan ha en avgörande betydelse för vilka frågor som kommer upp till en bred samhällsdebatt.
Den 25-26 oktober arrangerar Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik tillsammans med Sigtunastiftelsen ett seminarium för journalister på temat ”Att granska forskarnas etik”. Här kan du skaffa dig en överblick över den granskning som sker idag. Här finns tipsen om var man kan gräva för att hitta frågor som borde debatteras mer. Det blir också diskussion om vad som styr den offentliga debatten om forskningsetik. Inte minst blir det en chans att diskutera forskningsetikens journalistiska utmaningar med såväl kolleger som forskare.

Finansiärer är Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Sigtunastiftelsen och Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik.

Preliminärt program:

Fredagen den 25 oktober.
14.00 – Hur långt sträcker sig forskarens ansvar? En historik utifrån forskarnas egna reflektioner: Föreläsare: Bengt Gustafsson, Uppsala universitet. Opponent: Joanna Rose, Forskning och Framsteg
Från Nürnberg till stamcellsdebatt. Vem granskar den medicinska etiken? Föreläsare: Birgitta Forsman, Lunds universitet. Opponent: Monika Starendal, Dagens Forskning
Tystnaden efter Metropolit. Om etiska problem och deras hantering inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning? Föreläsare: Bo Petersson, Linköpings universitet. Opponent: Anders Björnsson, Dagens Forskning.
Kvällssamtal kring hur den forskningsetiska diskussionen påverkas av att debatten blir offentlig. Inledare: Alf Linderman, Sigtunastiftelsen samt Uppsala universitet.

Lördagen den 26 oktober
Att gräva om biobanker: Föreläsare: Magnus Ringman, Aftonbladet. Opponent: Sune Rosell, Innate Pharmaceuticals, Umeå.
Källor och fallgropar för den som bevakar forskningsetik, utifrån en etikforskares erfarenheter. Föreläsare: Stellan Welin, Centrum för forskningsetik, Göteborg.
Frågorna kommer igen, men har vi blivit vi klokare? Tankeställare från bevakning av gentekniken. Anne-Marie Thunberg, teolog och tidigare redaktör för Vår Lösen och Social Debatt tillsammans med Annika Nilsson vetenskapsjournalist. Opponent: Maria Anvret, Astra-Zeneca

13.30 – 15.00. Panelsamtal (öppet för allmänheten). Vem styr den offentliga debatten om forskningsetik? Malin Ideland, Lunds Universitet, Stellan Welin, Centrum för forskningsetik, Göteborg, Malin Bergman, Sveriges Radio, och Harriet Wallberg-Henriksson, Vetenskapsrådet.

Kontaktinformation
Anmäl dig senast den 11 oktober till Annika Nilsson, annika.nilsson@vetani.se
eller postadress Atlestigen 7, 141 41 Huddinge. Telefon 070-673 14 00. Max 20 deltagare.
Pris: 950 kr, inkl måltider och övernattning på Sigtunastiftelsen

Att granska forskarnas etik – ett seminarium för journalister

 lästid ~ 2 min
The feature is not activated