Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2002

Vuxna missbrukare får hjälp i familjehem

Familjehemsvård för vuxna missbrukare kan vara framgångsrik som komplement till institutionsvård. Men stödet till familjehemsvärdarna kan bli bättre. I en ny forskningsrapport från Statens institutionsstyrelse (SiS) diskuterar socialantropologen Göran Johansson möjligheter och risker med familjehemsvård för missbrukare.

– Många missbrukare är duktiga på att försvara sig mot behandling och manipulerar professionella vårdare, säger Göran Johansson. I ett familjehem utan expertkunskap om behandling fungerar inte de strategierna. På så sätt kan familjehemmen öppna klienten för förändring där den professionella vården misslyckats.

Vanlighet en tillgång
Göran Johansson undersöker hur familjehemmets “vanlighet” kan vara ett alternativ till professionell vård. Ett svar är att familjehemmet representerar den förändring av samhället som måste till om missbrukaren ska kunna skapa sig ett nytt, drogfritt liv. I familjehemmet får klienten en chans att mobilisera sin egen kraft i en neutral och normal omgivning. Han eller hon befrias från missbrukarstämpeln och blir en individ i ett socialt sammanhang.

Professionell träning inget för familjehem
Eftersom familjehemmet vinner på att vara just något annat än professionell vård, anser Göran Johansson att utbildning av familjehemsvärdar – i vård och behandling – kan diskuteras. Ju mer en sådan utbildning efterliknar en professionell träning, desto större blir risken att familjehemmet börjar dela upp sig i en yrkesroll och en privat roll. Han förordar den förstärkta familjehemsvården, där en utbildad konsulent placerar klienter och fungerar som stöd för familjerna. Men det behövs mer stöd till familjehemsvärdarna när det gäller att hjälpa klienten att finna en ny plats i samhället. Det kan handla om sysselsättning, social gemenskap och utbildning.

– En företagare på orten skulle kunna erbjuda praktikplats, en förening ta med en ny medlem, säger Göran Johansson. Dessvärre vittnar flera familjehem om att vänner och bekanta snarare faller bort än tillkommer när man öppnar sitt hem för en vuxen missbrukare.

Ett mångsidigt intervjumaterial
Göran Johansson har intervjuat familjehemsvärdar, konsulenter som arbetar med att placera i familjehem, företrädare för socialtjänst och behandlingshem och missbrukare som bor eller bott i familjehem. Intervjuerna ger en bild av familjehemmens funktion, potential och problem.

Kontaktinformation
Mer information: Göran Johansson, tel 0584-20880 e-post strawberry.finn@telia.com, Presskontakt: Pressekreterare Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42
Rapporten Bete sig normalt kan beställas kostnadsfritt för journalister på
tel 08-453 40 00, fax 08-453 40 50 eller via webbplatsen www.stat-inst.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera