Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2002

Inbjudan till workshop:Att använda restprodukter som vägbyggnadsmaterial

Ett sätt att mer effektivt nyttja och hushålla med våra naturresurser är att använda restprodukter vid olika typer av anläggningsarbeten.Såväl industrin och miljömyndigheterna som samhället i övrigt berörs, årligen genereras miljontals ton restprodukter som exempelvis olika askor, slagg, granulat och kross.Dessa produkter kan bli en resurs att nyttja inom byggsektorn, inte minst som byggnadsmaterial till vägar.

I dag finns flera svenska projekt som ägnar sig åt att undersöka hur man kan använda restprodukter i olika anläggningssammanhang.

För att diskutera aktuella resultat, forskningens nuvarande inriktning och framtida utvecklingsbehov arrangerar Luleå tekniska universitet tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och Umeå Energi AB en workshop den 18-19 september.

Workshopens fokus ligger på aska från avfallsförbränning, så kallat slaggrus, men även andra material kan tas upp. Alla deltagare ska bidra med en två till tio minuter lång presentation inom ämnesområdet.

Utanför Umeå har en 500 meter lång provväg byggts där bottenaska från Dåva kraftvärmeverk använts som byggnadsmaterial.
Forts. sid 2


Medias representanter hälsas välkomna att delta dels i workshopen, dels vid besöket vid provvägen.
För mer exakt information om tider och platser – kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Dag: Onsdag-torsdag den 18-19 september
Plats: Norrskensgården, 1 mil norr om Umeå vid E4

Upplysningar: Holger Ecke, tel. 0920-49 20 41, hoec@sb.luth.se eller Bo Lind, tel. 031-778 65 66, mobil 070-584 67 73, bo.lind@swedgeo.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera