Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2002

Först Bill Gates – nu David King, Craig Venter och Sheila Widnall

Bioteknik, politisk makt och fler kvinnor i tekniken står i fokus i samband med att Kungliga Tekniska Högskolan promoverar de tre hedersdoktorerna David King, Craig Venter och Sheila Widnall. Det sker vid en bankett i Stockholms Stadshus 6 september.

Bill Gates promoverades tidigare i år till hedersdoktor för sina insatser inom utvecklingen av mjukvara till datorer och för sin förmåga att göra dessa till kommersiella framgångar. Nu är det alltså dags för David King, Craig Venter och Sheila Widnall att promoveras.

Vid banketten, som utgör kulmen på firandet av KTHs 175-årsjubileum, deltar HM Konungen och Drottning Silvia tillsammans med 900 gäster från hela världen. HM Konungen delar också ut KTHs Stora Pris 2002.

Tre nya hedersdoktorer

David King har fört in vetenskapen i samhällslivet och som vetenskapsman tagit plats i den politiska maktens korridorer, bland annat som chefsrådgivare till Tony Blairs regering. Vidare har han verkat för fler samarbeten över traditionella disciplingränser och ett mer långsiktigt tänkande inom brittiskt samhälle och näringsliv. David King har också gjort stora insatser för att stödja samarbetet mellan industri och forskning. Craig Venter har med sina insatser för att kartlägga människans arvsmassa fått ett stort inflytande över biovetenskapen. Resultaten från Venters forskning har bland annat givit forskare helt nya redskap för att identifiera arvsanlagen bakom ärftliga sjukdomar.

Sheila Widnall, professor vid Massachusettes Institute of Technology (MIT), blir hedersdoktor framförallt för sitt engagemang och sina framgångsrika insatser när det gäller att entusiasmera kvinnor att arbeta inom ingenjörsyrket. Själv har hon bland annat varit chef för USAs flygvapen.

Representanter för media som vill höra mer om och av hedersdoktorerna är välkomna till de seminarier på fredag förmiddag, kl 9.30-12, där David King och Craig Venter medverkar. Sheila Widnall håller däremot ett kortare föredrag vid banketten.

KTHs Stora Pris

Bengt Gustafsson, professor i astrofysik vid Uppsala Universitet är årets mottagare av KTHs Stora Pris. Han tilldelas priset för att han i sin vetenskapliga gärning förenar ett sant naturvetenskapligt och tekniskt ifrågasättande med ett humanistiskt synsätt. Prissumman uppgår i år till 800 000 kronor.

Kontaktinformation
För information kring banketten kontakta:
Hans Ivansson, tel 070-627 42 95
hans.ivansson@journalistgruppen.se

För information kring KTH kontakta:
Magnus Myrén, tel 08-790 70 57, 0705-70 43 50
myren@admin.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera