Artikel från Lunds universitet
3 september 2002

Stort internationellt pris till forskargrupp i Lund

Professor Catharina Svanborg vid Lunds universitet och hennes forskargrupp i immunologi har fått ett internationellt pris som är värt ca 5 miljoner kronor. Priset delas ut av en stiftelse som finansieras med donationer från läkemedelsföretaget Bristol-Meyer-Squibb.


– Stiftelsen delar ut priser till forskning inom infektion, diabetes, neurobiologi, cardiologi och cancer. Priset är speciellt eftersom pengarna ska gå direkt till grundforskning utan några krav. Vi är verkligen glada att vårt arbete har uppmärksammats, säger Catharina Svanborg.
– Priset innebär att vi får en miljon kronor om året under fem år till vår forskargrupp och det är ett välkommet tillskott.
Catharina Svanborg berättar att motiveringen till att hon och hennes grupp får det här priset är deras forskning om infektionsmekanismer med urinvägsinfektioner som modell.
– Vi har kartlagt de molekylära mekanismer som bakterierna använder för att sätta igång sjukdomen. Tidigare identifierade vi bakteriens vidhäftningsmekanismer och på senare år har vi visat, först i provrör, sen i djurmodeller, hur värden försvarar sig mot bakteriernas angrepp. Nu har vi också bekräftat den hos människa. Bakterierna aktiverar inflammation, via så kallade Toll receptorer och frisatta cytokiner rekryterar speciella vita blodkroppar som styr försvaret. Om inte denna naturliga immunitet fungerar blir man svårt sjuk och njurarna skadas.
Upprepade urinvägsinfektioner är ett stort medicinskt problem eftersom det är ganska många individer, främst flickor, som blir sjuka. Om inte infektionen upptäcks och behandlas i tid kan den ge skador på njurarna.
– Det senaste är att vi har hittat genetiska avvikelser hos patienter som får upprepade urinvägsinfektioner. Patienterna har en medfödd defekt i sin naturliga immunitet som gör att de vita blodkropparnas rörlighet försämrats. Normalt ska de vita blodkropparna först döda bakterierna och sedan lämna njurarna när de har hjälpt till att bekämpa infektionen. Men hos dessa patienter stannar de kvar i njurarna och frisätter ämnen som skadar vävnaden, berättar Catharina Svanborg.

Representanter för Bristol- Meyer -Squibb ska uppmärksamma priset i samband med ett symposium om naturlig immunitet som ordnas i Lund fredagen den 13 september.

Ytterligare information av prof. Catharina Svanborg Tel: 046-17 39 72

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera