Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2002

Onsala rymdobservatorium får högt betyg av internationella experter

De nationella anläggningarna, däribland Onsala rymdobservatorium, har utvärderats av en internationell expertkommitté på uppdrag av Vetenskapsrådet. Utvärderingen ger höga betyg till forskningen vid Onsala och vid MAX-laboratoriet i Lund. Man ger också ganska radikala förslag för anläggningarnas framtid.

Professor Roy Booth, som förestår rymdobservatoriet i Onsala är naturligtvis mycket glad över utvärderingens resultat. Inte nog med att den ställer sig helt positiv till Onsalas framtidsplaner, den föreslår dessutom en expansion. Chalmers bör, enligt utvärderarna, utveckla verksamheten till ett centrum för astronomisk teknologi med ett breddat utbud av program. Programmen föreslås omfatta forskning och utbildning inom områden som optiska och infraröda våglängder.

– Det betyder att vi måste komplettera med expertis på området, vilket ligger helt i linje med våra egna mål, säger professor Roy Booth.

– Jag är oerhört glad men inte förvånad eftersom jag vet hur lysande verksamheten på Onsala är, säger Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren.
– Det här är bra för våra internationella engagemang inom astronomin och Onsalas långsiktiga utveckling.

Det är de fyra nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet, Manne Siegbahnlaboratoriet, MSL, vid Stockholms universitet, Onsala rymdobservatorium, OSO, vid Chalmers tekniska högskola och The Svedberglaboratoriet, TSL, vid Uppsala universitet som utvärderats.

Mest slående är, enligt utvärderarna, behovet av en nationell strategi på området. I rapporten läggs flera olika handlingsalternativ fram. Vetenskapsrådet finansierar i dag driften av anläggningarna och har initierat utvärderingen för att få underlag till beslut om anläggningarnas framtida stöd. Tre av anläggningarna – MAX, MSL och TSL – är acceleratorbaserade och den fjärde – Onsala – har sin huvudverksamhet inom radioastronomi.

Den internationella expertgruppen föreslår stora omstruktureringar för alla fyra anläggningarna. Prioriterat anses vara att ta fram en sammanhållen strategi för infrastrukturen inom astronomi och acceleratorfysik. Inom båda områdena måste man se till behovet av kompetens inom landet snarare än vid de enskilda anläggningarna. En viktig nysatsning vore att skapa nationella program för såväl acceleratorfysik som astronomi.

I rapporten konstateras att nuvarande finansieringsnivå för anläggningarna ligger två till tre gånger lägre än för motsvarande anläggningar i andra länder. Något utvärderarna anser är ohållbart. Särskilt utsatt är MAX-laboratoriet. Där ökar antalet användare samtidigt som många behöver ny typ av service.

Om mer pengar skulle ges till de svenska anläggningarna vill expertgruppen att merparten styrs till MAX och Onsala. Däremot, om inte en strategisk handlingsplan genomförs och anläggningarna inte får mer medel menar utvärderarna att det blir nödvändigt med en radikal omstrukturering de närmaste åren. Situationen skulle innebära att verksamheterna vid MSL och TSL måste avvecklas i sin nuvarande form. Resurserna skulle istället prioriteras till MAX och Onsala. Detta bl a med hänsyn till den höga kvalitet anläggningarna har och den resursbrist som hotar kvaliteten.

Den 30 september kommer frågan om anläggningarnas framtid att behandlas i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Ärendet tas sedan upp i Vetenskapsrådets styrelse den 1 oktober. Senast den 1 november ska Vetenskapsrådet, efter samråd med anläggningarnas värduniversitet, lämna sina rekommendationer till regeringen.

Utvärderingen finns att ladda ned som PDF-fil på www.vr.se och förväntas komma i tryck senare under hösten.

Kontaktinformation
Mer information:
Roy Booth, Föreståndare, Onsala Rymdobservatorium, tel.:031-7725520, e-post:roy@oso.chalmers.se

Vetenskapsrådet
Nationella forskningsanläggningar
Utvärdering – Swedish National Facilities, The 2002 Review

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera