Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2002

Europeisk utmärkelse till ungdomsforskare

European Association for Research on Adolescence (EARA) utdelar vartannat år en utmärkelse till en ung forskare som har gjort betydande vetenskapliga insatser inom ungdomsforskning. Vid den kommande konferensen i Oxford, 3-6 september 2002, kommer The EARA Young Scholar Award att ges till Henrik Andershed “in appreciation of his excellent research on antisocial behavior. The award committee has recognized that his work has contributed important new knowledge of adolescent development”.

Henrik Andershed disputerade i våras på avhandlingen “Antisocial Behavior in Adolescence – The Role of Individual Characteristics” i ämnet psykologi. I avhandlingen undersökte Henrik Andershed betydelsen av individuella egenskaper i kriminellt beteende bland ungdomar. En av huvudslutsatserna var att specifika personlighetsdrag är viktiga att uppmärksamma för att identifiera en speciellt problematisk undergrupp av kriminella ungdomar. I avhandlingen diskuterades också vilka eventuella följder denna kunskap skulle kunna ha för prevention och behandling av kriminellt beteende bland ungdomar.

Fotografi på Henrik Andershed finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Kontaktinformation
För mer information kontakta Henrik Andershed på telefon 019-303397.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera