Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2002

Varför stannar bussen när jag inte ska stiga av?

Att bilda sig en uppfattning om att andra människor känner och tänker och att känslor och tankar påverkar hur man agerar (s.k. theory of mind) är centralt för förståelsen av mänskligt beteende.

Förmågan utvecklas normalt vid fyra års ålder. Personer med autism och Asperger syndrom har dock stora svårigheter med denna process. Problem med “theory of mind” har länge ansetts vara nyckeln till de kognitiva svårigheter som barn med autism och Asperger syndrom har. Bristen på “theory of mind” har ansetts vara unik för dessa grupper.

En annan grupp barn som ofta har stora svårigheter att relatera till ett socialt system är barn med DAMP. En möjlig förklaring till deras svårigheter skulle också kunna vara svårigheter med “theory of mind”.

I studier vid psykologiska institutionen i Göteborg fann man att barn med autism som var normalbegåvade löste “theory of mind”-uppgifter nästan lika bra som övriga grupper. Framför allt fanns ingen skillnad mellan gruppen barn med autism och barn med Asperger syndrom. Man fann också att andra funktionsnedsättningar åtminstone försenar utvecklandet av denna förmåga. T.ex. visade sig icke-talande barn med cerebral pares (cp-skada) ha stora svårigheter att lösa “theory of mind” uppgifter.

Samtliga barn med DAMP löste dock uppgifterna korrekt. Det innebär att de svårigheter som barn med DAMP har att anpassa sig i vardagen till ett socialt system inte beror på svårigheter som rör “theory of mind”. Resultat från ytterligare studier vid psykologiska institutionen talar dessutom för att dessa barn fungerar som alla andra barn vad gäller kognitiv förmåga. Deras problem verkar alltså snarare vara en effekt av miljön runt omkring. Ju fler intryck som måste sorteras desto svårare blir det att anpassa sig till omgivningen.

Barn med autism och Asperger syndrom kan lösa uppgifter som kräver “theory of mind” så länge de inte ställer några större krav på informationsbearbetning. Men vardagen kräver att man blixtsnabbt ska kunna avgöra vilken information i omvärlden som är viktig, en process som vanligtvis inte är medveten hos oss. För barn med autism och Asperger syndrom måste processen bli medveten, vilket gör att det tar längre tid. Därigenom kan de missa viktig information. Dessutom har dessa barn svårigheter att veta vad som är den viktiga informationen i en händelse. Processen är alltså mycket krävande och ställer stora krav på uthållighet och vilja.

Om man har en bristande förmåga till “theory of mind” så kan en till synes enkel vardaglig handling bli svårbegriplig, t. ex. varför stannar bussen när jag inte ska kliva av.

Avhandlingens titel: Why does the bus stop when I am not getting off? How children with autism, Asperger syndrome and Dysfunction in attention, motor control and perception (DAMP) conceptualise the surrounding world.
Avhandlingsförfattare: SvenOlof Dahlgren, tel. 033-286128 (bost.), 031-7734273
e-post: Sven.Olof.Dahlgren@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Dr. med. sc. Håkan Nyman, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 6 september 2002, kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera