Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2002

Årlig konferens om funktionsgenomik i Göteborg

Nu kommer konferensen där vi kan få svar på följande frågor: Hur stor del av hur livsprocesserna är för vetenskapen fortfarande gåtfulla? Vilka tekniker och arbetssätt kan hjälpa oss till snabbare kunskap kring det okända? Finns gränser för vad vi kan mäta och teoretiskt behandla?


Det är nu dags för den årliga konferensen i Göteborg med “FUNCTIONAL GENOMICS – visualising the complexity” som behandlar den moderna biologins möjligheter i kölvattnen av sekvenseringen av arvsmassan hos ett stort antal organismer – en av dem är människan. Fältet har kommit att sammanfattas under rubriken – FUNCTIONAL GENOMICS (Funktionsgenomik på svenska). Konferensen äger rum i Kårhuset på Chlamers 29-30 augusti.


Årets konferens behandlar de experimentella och teoretiska tekniker som idag appliceras för att visualisera olika biologiska processer eller ingående molekyler. Konferensen är indelad i tre sessioner som var och en belyser tesen – “seeing is believing”. Den första sessionen behandlar den explosiva utvecklingen av mikroskoptekniker vilka gör att vi får möjlighet till studiet av lokalisering av proteiner i celler och hela organismer. Vackra bilder utlovas. Den andra sessionen visar på möjligheter och svårigheter när det gäller visualisering av proteiners struktur, ett fält som för tillfället röner mycket internationell uppmärksamhet. Under den tredje sessionen exemplifieras hur vi kan med skilda teoretiska procedurer försöka åskådliggöra komplexiteten i stora datamängder så att vi som människor har en större förmåga att tillgodogöra oss informationen – ett fält som tydligt visar på den nya tidens samarbeten mellan forskare inom statistik/matte/data och medicinare/biologer.


Som arrangör står Lundberg Institutet vilket inkluderar både Göteborgs universitet och Chalmers, Teknikbrostiftlesen i Göteborg samt den nystartade nationella forskarskolan i Genomik och bioinformatik vid Göteborgs universitet, men med partners från hela sydvästra regionen (Lund, Halmstad, Skövde och Göteborg).


För mer information kring programmet gå till hemisdan http://www.tbsg.sshn.se och klick på konferenslänken.


För ytterligare personlig information och för att arrangera eventuella intervjuer med inbjudna talare kontakta:
Anders Blomberg
Telefon: 031-773 2589
E-post: anders.blomberg@gmm.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera