26 augusti 2002

Chalmersforskare inbjudna till FN:s världskonferens i Johannesburg

De båda chalmersforskarna professor Christian Azar och docent John Holmberg har blivit inbjudna att hålla seminarium under världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling. Det sker efter att de skrivit en rapport om tillväxtens frikoppling från miljöpåverkan, så kallad decoupling, beställd av miljövårdsberedningen.

Rapporten visade att ekonomisk tillväxt inte på egen hand klarar av
att lösa dagens och framtidens miljöproblem. Det finns ingen direkt
koppling mellan tillväxt och minskade utsläpp. För det krävs
riktlinjer som sätts av politiska beslut. När det gäller koldioxid
visar rapporten att utsläppen ökar med tillväxten. Detsamma gäller
mängden hushållsavfall. Ju mer pengar, desto mer sopor.

Tidigare har professor Christian Azar gjort sig känd genom ett
flertal publiceringar, bland annat i New Scientist. Det är framför
allt genom sitt nya perspektiv på vad det kommer att kosta att ta
hand om koldioxidutsläpp som Azar gjort sig bemärkt. Genom att sätta
kostnaderna i relation till förväntad ekonomisk tillväxt har Azar
visat att det är marginella kostnader som ligger framför oss om vi
vill minska koldioxidutsläppen.

Docent John Holmberg, som är föreståndare för Institutionen för
fysisk resursteori gjorde sig känd för några år sedan, då han ställde
upp principer för en bärkraftig utveckling. Hans avhandling fick stor
spridning och det var många företag och organisationer som tog till
sig hans idéer och resultat. Organisationen “Det naturliga steget”
spred idéerna på bland annat mjölkpaket, och själv gjorde Holmberg
ett tv-program: Konsten att sköta en planet.

Världstoppmötet i Johannesburg pågår mellan 26 augusti och 4
september och väntas locka
50 000 deltagare från hela världen. Christian Azar och John Holmberg
åker 29 augusti och kommer hem 3 september.

Rapporten Decoupling Past trends and prospects for the future finns
på www.mvb.gov.se eller kan beställas från Miljövårdsberedningen, 103
33 Stockholm.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Christian Azar, 031-772 31 32,
frtca@fy.chalmers.se,
John Holmberg, 031 – 772 31 45, frtjh@fy.chalmers.se, info dir Bodil
Vesterlund Tingsby, 031 – 772 2548, bodil.vesterlund@adm.chalmers.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera