Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2002

Staffan Westerberg hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

En teaterarbetare, en “medie-mogul” och en näringslivsdirektör har utsetts till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.Regissören och skådespelaren Staffan Westerberg, f.d. TV-chefen Sam Nilsson och direktör Carl Bennet kommer i samband med årets promoveringshögtid att få ikläda sig doktorshattarna.

Inför universitetets promoveringshögtid den 9 november – då alla nyblivna doktorer officiellt får motta det mer synbara beviset på sina doktorstitlar – har universitetets båda fakulteter utsett en hedersdoktor vardera.
I år, liksom förra året, utser fakulteterna dessutom ytterligare en, gemensam hedersdoktor.

Staffan Westerberg utses till hedersdoktor av filosofisk fakultet för sin långa, uppmärksammade och högkvalitativa verksamhet inom teaterområdet samt för sina inspirerande teaterproduktioner vid Norrbottensteatern i Luleå.

Staffan Westerberg har skapat en rad betydande och omtyckta såväl som omdebatterade TV-produktioner. Mest omtalad av hans produktioner är kanske barn-TV-serien “Vilse i pannkakan” som många, framför allt de som är födda på 1960-talet, bär med sig i minnet.

Många av hans produktioner har haft direkt anknytning till Luleå och Norrbotten. Staffan Westerberg har under sin verksamma tid skapat många sevärda teateruppsättningar vid Norrbottensteatern och därmed lyckats med att både stärka kulturen och förnöja teaterns besökare.

Staffan Westerbergs produktioner har varit både nyskapande och omvälvande. Hans insatser inom teaterområdet måste anses som kulturellt mycket värdefulla för landet och Norrbotten i synnerhet.

Carl Bennet utses till hedersdoktor av teknisk fakultet för att han med sin breda samarbetsanda gjort betydande insatser för norra Sveriges industri samt för att han med djupt engagemang har stöttat Luleå tekniska universitets utveckling.

Carl Bennet (född 1951 i Helsingborg) har under sin levnadsbana varit ledare för ett mycket stor antal företag som betytt mycket för svensk industri. Han är styrelseordförande och huvudägare i flera företag med norrländska intressen, däribland Boliden AB och Sorb Industri AB med säte i Skellefteå.

Carl Bennet står för en kraftfull framtidstro och han satsar starkt på inovationer och nytänkande. Mycket av hans insatser på senare år har syftat till att stärka de svenska företagens konkurrenskraft på framtidsområden som medicin, bioteknik, fordonstillverkning och IT. Han är vidare känd för att aktivt driva samarbetet mellan företag, fack, politik och högskolor.

Carl Bennet är mycket engagerad i utbildning och har själt pekat ut kunskapen som den viktigaste konkurrensfaktorn i svensk industri. Han är starkt knuten till Luleå tekniska universitet genom sitt engagemang i gruv och mineralsidan samt genom sitt stöd till träförädlingsforskningen vid institutionen i Skellefteå.

Carl Bennets arbete med att länka samman högskolor och universitet med industrin måste anses som mycket värdefullt för norra Sverige.

Sam Nilsson utses till hedersdoktor av såväl teknisk som filosofisk fakultet för att han med stort kunnande och engagemang har utvecklat svensk television samt för att han med imponerande framåtanda gjort betydelsefulla insatser för Luleå tekniska universitet.

Sam Nilsson (född 1936 i Norsjö, Västerbotten) har sedan tidiga år arbetet med media. Han är kanske mest känd för att att ha varit chef för Sveriges Television mellan åren 1981 och 1999, en tid då snabba tekniska förändringar inträffade.

Sam Nilsson har haft många internationella uppdrag. Han var under många år Nordvisionens ordförande och han har varit ordförande för Public Service Broadcasting – den sammanslutning som organiserar världens alla public service-företag.
Vidare var han under ett antal år även ordförande för International Council som delar ut EMMY-priserna. År 1998 fick han själv det mycket prestigefyllda priset Emmys Directors Award för sina insatser inom televisionen.

De senaste åren har Sam Nilsson, tillsammans med bland annat Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, verkat för att skapa en akademisk plattform för kvalificerad utbildning och forskning inom media med säte i Norrbotten. Sam Nilssons vilja att genom denna akademiska plattform bryta storstadsområdenas dominans inom mediaområdet är beundransvärd.

Sam Nilsson har med sina arbeten och uppdrag gjort en stor insats för svensk och norrbottnisk medieverksamhet.

Upplysningar: Informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera