Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2002

Gå på högskolan redan i gymnasiet

I höst kan eleverna i Södertörns gymnasieskolor och i Stockholms stads söderortsgymnasier pröva på hur de är att läsa på högskolan redan i gymnasiet. Södertörns högskola erbjuder 3-poängskurser i kemi och biologi. Projektet är ett led i arbetet med att stimulera intresset för fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området.

– Eleverna kommer att få kontakt med aktuell och spännande forskning och tillfälle att delta i högskolans studentliv. Det är ett bra tillfälle att pröva på högskolestudier även för de elever som inte trott att högskolan är något för dem. Det säger professor Odd Nygård, en av initiativtagarna.

-Vi vet av erfarenhet att akademiska titlar och begrepp som tentamina, examination och liknande kan verka främmande och vi vill visa att högskolevärlden varken är främmande eller farlig, fortsätter han.

Projektet Samverkan Högskola – Skola är ett led i en försöksverksamhet för att organisatoriskt och pedagogiskt knyta samman skolans verksamhet med högskolans utbildning och forskning.
De två kurserna ger högskolepoäng och förtur till Södertörns naturvetenskapliga utbildningar och även gymnasiepoäng.

– Om gymnasieskolan ska vara en skola för alla och minst 50 procent av eleverna ska gå vidare till högskolan så kan vi inte leva i skilda världar. Att öppna högskolan mot skolan bidrar till att förnya och stimulera intresset för fortsatta studier, säger Per Thullberg rektor vid Södertörns högskola.

– Det är bra för eleverna att tidigt komma i kontakt med högskolan och för oss att få insikt i elevernas förutsättningar. Vi kan inte utgå från att gymnasieskolan ska anpassa sig till högskolan utan vi måste föra en öppen dialog säger Per Thullberg vidare.

Tisdag den 3 september har Södertörns högskola en särskild informationsdag för elever, lärare och studie- och yrkesvägledare om projektet. Intresserade media är välkomna.
Adress Aulan, Moas båge, Alfred Nobels allé 7. Pendeltåg till Flemingsberg.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Projektledare: Gunnel Stenqvist e-post: gunnel.stenqvist@sh.se
tel 08- 608 4525 mobil 0706-741245

Projekthandläggare: Malena Granbom e-post malena.granbom@sh.se
tel 08-608 4519 mobil 0702- 601908

Professor Odd Nygård: odd.nygard@sh.se
mobil 0703-799809

Ytterligare informationsmaterial: www.sh.se/nyheter

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera