Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2002

Äntligen svenskt metacentrum för stora datorberäkningar

Arbetet har nu startat i Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC. Syftet är att ge svenska forskare kvalificerad tillgång till avancerad beräkningskapacitet.- Det har sedan länge funnits ett behov av samordning av landets databeräkningsresurser och vi ska i detta fungera som en nationell resurs, säger SNICs nyutnämnde föreståndare Anders Ynnnerman vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings Universitet.

– Det är användarna som är i fokus och de krav forskningen ställer på verksamheten. Enligt Anders Ynnerman ska utvecklingen av verksamheten vara användardriven. En rad forskningsområden, både nya och etablerade, kräver tillgång till kraftigt ökande datorresurser för att kunna konkurrera i den internationella framkanten.

FÖRSTA FÖRDELNINGEN I HÖST
SNIC kommer under hösten att ta emot ansökningar från forskare om tillgång till beräkningskapacitet. Tidsfördelningen kommer att ske efter vetenskaplig granskning av ansökningarna.
Mer information via www.snic.vr.se (ännu ej igång när detta skrivs) alternativt www.vr.se.

INTERNATIONELL KONKURRENS
SNIC kommer även att ha en sammanhållande roll för den svenska utvecklingen inom nya tekniker på området. Nämnas kan t ex grid-system och storskalig datalagring. Genom att kraftsamla landets beräkningsresurser ska SNIC kunna erbjuda en infrastruktur som ökar svenska forskares möjligheter att konkurrera framgångsrikt på den internationella arenan.

FINANSIERING OCH FORSKARSKOLA
Vetenskapsrådet ger 45 miljoner kronor per år till SNICs verksamhet. SNIC ska även samverka med övriga finansiärer inom området.
Till SNIC kommer dessutom att knytas den nationella forskarskolan i teknikvetenskapliga beräkningar som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

VERKSAMHETEN
Beräkningskraften som SNIC fördelar kommer att tillhandahållas av centra vid olika universitet. De som tidigare haft ett nationellt uppdrag och finansierats av Vetenskapsrådet är Högpresterande datorcentrum norr (HPC2N) vid Umeå universitet, Nationellt superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet och Parallelldatorcentrum (PDC) vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Utöver dessa finns ett flertal regionala centra. SNIC kommer att ta tillvara på existerande kompetens i Sverige och snabbast möjligt erbjuda svenska forskare enkel tillgång till ledande datorresurser.

Kontaktinformation
SNIC: Föreståndare Anders Ynnerman
011-36 33 09 / andyn@itn.liu.se

Vetenskapsrådet: Forskningssekreterare Leif Eriksson
08-546 44 134 / Leif.Eriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera