Artikel från Stockholms universitet
16 augusti 2002

Räcker det inte med engelska?Debattkväll om de moderna språken

I EU:s vitbok i mars 1995 fastslogs att medlemsländernas medborgare skall ges möjlighet att lära sig kommunicera på två moderna språk utöver modersmålet. Allt fler svenska gymnasieelever väljer dock att inte läsa något modernt språk utöver engelska. Hur ser samhället på denna utveckling? Behöver inte svenska ungdomar lära sig något annat modernt språk än engelska?

Om de moderna språkens ställning i den svenska gymnasieskolan anordnas en debattkväll vid Stockholms universitet med inbjudna från skolan, myndigheter, näringslivet och kultursektorn. Debatten inleds av en stark panel av utbildningsansvariga.

Tid: måndag 26 augusti kl. 18.00 – 20.00
Plats: De Geersalen i Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8a i Frescati (T-bana Universitetet, buss 40)

Det är lätt att se hur gymnasieelevernas fria val av kurser har medfört att många ungdomar väljer bort språkstudier till förmån för kurser som inte kräver samma arbetsinsats som språken, men ger samma poängvärde vid sökande till högre utbildning.

Detta är oroande, därför att en begränsning av språkkunskaperna kan medföra en försvagning av den svenska konkurrenskraften, såväl i Europa som i utomeuropeiska länder där engelska inte är det självklara kommunikationsspråket. Många är nog inte medvetna om allvaret i språksituationen varför det behövs en allmän och seriös debatt.

I panelen medverkar Gunnel Engwall, professor i franska och prorektor vid Stockholms universitet, Sigbrit Franke, universitetskansler, Gunnar Lindberg, vd för Interverbum, Johnny Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Ulf Nilsson, ledamot i Gymnasie-kommittén, Ingela Nyman, undervisningsråd vid Skolverket, Per Wadman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund samt Kenneth Larsson, språklig samordnare vid EU-kommissionen i Bryssel och tidigare språkexpert i Statsrådsberedningen.

Debattkvällen anordnas av Fransklärarföreningen, Spansklärarföreningen i Stockholm samt Tysklärarföreningen i samarbete med Stockholms universitet.


Pressen är välkommen!

Närmare information lämnas av Anita Kruckenberg, Enheten för kommunikation och samverkan vid Stockholms universitet, tfn 08-16 22 83, 83 22 95 (bost.) eller e-post anita.kruckenberg@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera