Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 augusti 2002

Flera nya gästforskare vid HumanIT

HumanIT är samlingsbegreppet för en satsning på flervetenskaplig IT-relaterad forskning och utveckling i Karlstad. Under hösten 2002 kommer flera nya gästforskare från Sverige och Tyskland att knytas till Centrum för HumanIT:s forskningsprogram vid Karlstads universitet.

HumanIT, “Human Values of Information Technology”, vid Karlstads universitet bedriver IT-relaterad flervetenskaplig forskning och utveckling i nära samarbete med näringslivet. Målsättningen är att verksamheten inom HumanIT ska öka värdet av den nya informationstekniken för den vanliga människan. Bland annat forskar man om IT-relaterad stress och om den personliga integriteten i det växande IT-samhället. Till hösten utökas forskningsgruppen med flera nya gästforskare:

Malin Sveningsson från Göteborg arbetar under perioden juli till oktober inom ett av universitetets mediaprojekt. Hon är främst intresserad av musik på Internet – köpa, byta, lyssna – sett ur lyssnarens perspektiv.

Marit Hansen vid Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, den tyska motsvarigheten till Datainspektionen i Schleswig Holstein, kommer under hösten att arbeta inom ett forskningsprojekt som handlar om användares förståelse av säkerhet inom tjänster för mobiltelefoni.

Mikael Sandberg, som tidigare studerat IT-användning i större organisationer, kommer under perioden juli till december att arbeta på halvtid inom projektet “Homo Mobile”. Han ska sammanställa en ny rapport över kreativ IT-utveckling inom börsnoterade företag och offentliga myndigheter.

Lars Borin, datorlingvist, kommer under tre månader i höst att arbeta inom projektet “Modellering av interaktiva användargränssnitt”, där man för närvarande håller på att utveckla en grafisk experimentstation som går under namnet Ozlab. Borin har tidigare studerat hur webbsidor kan användas som exempelmaterial inom datorbaserad språkträning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta John Sören Pettersson, tfn 054-700 25 53, e-post John_Soren.Pettersson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera