Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juli 2002

Synligare FoU-processer för företag

Organisationers förmåga att utveckla och integrera nya teknologier tillkommersiella produkter spelar en nyckelroll för konkurrenskraften hosföretag. Dennis Nobelius har skrivit en avhandling som hjälper till attförbättra effektiviteten i företags forskning och utveckling, FoU, ochatt öka förståelsen för management av FoU – processer. Han har blandannat tagit fram ett visuellt verktyg för projektledare.

Tidigare forskning har pekat på vikten av att hantera FoU – begreppet
med varsamhet, framför allt för att inte missa de skillnader som finns
mellan teknikutveckling och produktutveckling. De är i flera avseenden
lika, dock skiljer sig teknikutveckling åt med avseende på till exempel
förutsättningar, teknisk mognad eller kompetensbehov.

Skillnaderna leder till en nödvändig anpassning av respektive
management, skillnader som har tagits i beaktande i avhandlingen.
Speciell hänsyn har också tagits till samspelet mellan teknikutveckling
och produktutveckling, ett samspel som antingen kan hindra
FoU-satsningar, eller driva dem till nya höjder.

Forskningen som bedrivits kan beskrivas som ledningsorienterad och
bygger på studier relaterade till kunskapsöverföring och
teknikintegration, projektstyrning och organisationsfrågor för forskning
och utveckling. En bred ansats av olika metoder har använts, allt ifrån
företagsenkäter och djupa fallstudier, som exempelvis av framväxten och
organiserandet av Bluetooth tekniken, till utveckling av nya tekniker
och verktyg.

Arbetet kan kategoriseras i två huvudområden:

* management av interna organisationsgränser, en fråga av kritisk
vikt vid kommersialisering av nya teknologier. Inom detta område
har olika hinder och möjligheter blivit analyserade.
* management av omfattningen av och balansen mellan teknikutveckling
och produktutveckling. Detta är en fråga som är av långsiktig
strategisk vikt såväl som betydelsefull för att uppnå leveranser i
tid. Inom detta område har exempelvis ett visuellt så kallat
innehållsverktyg tagits fram och testats. Verktyget är avsett för
projektledare som i form av grafer lätt kan få överblick och styra
över projektinnehållet som relaterar till forskning och utveckling.

Forskningen har bedrivits i nära samarbete med industrin, framför allt
med UBI printer, Volvo Lastvagnar, och Ericsson Mobile Communications.

Avhandlingen “Managing R&D processes” försvaras vid en offentlig
disputation den 12 juni kl 13.15 i Vasa A på Chalmers.
.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Dennis Nobelius, Institutionen för Arbetsorganisation, Chalmers
tel 031-772 52 33, 0708-30 62 30
dennis@nobelius.info

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera