Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2002

Forskningsanslag för rehabilitering av hörselskadade

Stingerfonden har delat ut 360.000 i anslag för år 2002 till fem lovandeforskningsprojekt inom området audiologi. I första hand riktar sigfonden till unga forskarstuderande, företrädesvis med anknytning tillrehabilitering av hörselskadade och där tvärvetenskapliga inslag finns.I år ger fonden även på försök anslag till examensarbeten och magisteruppsatser. Fonden bildades 1999 av Stiftelsen för Audiologisk Forskning och det är nu tredje året som anslag delas ut.

Årets anslag gick till följande projekt:
– Auditiva förutsättningar för god taluppfattning med CI (cochleära
implantat) (examensarbeten), Arne Leijon (Institutionen för tal, musik
och hörsel, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm).
– Usher syndrome: a study of prevalence – and the progression of hearing
– vision and vestibular dysfunctions and it´s effect on quality of life
(continuation)², Mehdi Sadeghi (Avdelningen för audiologi, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborg).
– Lägre bullerkänslighet hos anlagsbärare för ärftlig dövhet påvisar en
hittills okänd skyddsmekanism hos hörselsystemet², Åsa Skjönsberg
(Institutet för Hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska
Institutet, Stockholm).
– Benledningshörsel vid frifältstimulering, Stefan Stenfelt
(Institutionen för signaler och system, Chalmers Tekniska Högskola).
– Databas för utredning av plötslig sensorineural hörselnedsättning,
Ramesh Zarenoe (Avdelningen för Otorhinolaryngologi, Linköpings
universitetssjukhus).

Stiftelsen för Audiologisk Forskning i Göteborg (Stiftelsen FAR)
bildades 1982 som en del i ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete
mellan representanter från Elektronfysik, Chalmers tekniska högskola,
Hörselvårdsavdelningen Sahlgrenska universitetssjukhuset och
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Chalmers är
tillsynsmyndighet. Kärnan i det tvärvetenskapliga arbetet var en
hörapparat som kunde programmeras till hörselnedsättning och olika
lyssningsmiljöer. Senare tillkom även en programmerbar
tinnitusmaskerare. De två patenten donerades av upphovsmännen, Thomas
Hutchins, Björn Israelsson, Arne Leijon och Stephan Mangold, till
Stiftelsen FAR. När hörapparatpatentet såldes fanns underlag för
bildande av forskningsfonden Stingerfonden.

Kontaktinformation
Mer information om Stiftelsen FAR och Stingerfonden kan läsas på
www.Stingerfonden.org.

För personliga kontakter:
Ordförande: Docent Soly Erlandsson, 0302-32906
Kassör: Docent Stephan Mangold, 0707-727 493

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera