Artikel från Vetenskapsrådet
1 juli 2002

Webbplatsen SAFARI har få användare och är dyr i drift

En ny utvärdering från Vetenskapsrådet visar att webbplatsen för sökning av svensk forskningsinformation – SAFARI – inte fungerar tillfredsställande. Webbplasten används inte heller i särskilt stor utsträckning. Utvärderingen föreslår att SAFARI läggs ned och ersätts av en portal för svensk forskning.

Jämfört med andra informationskällor, t ex universitetens webbplatser, används SAFARI i ringa utsträckning. Konsekvensen är att kostnaderna inte står i proportion till nyttan. Utvärderarna menar också att informationen i SAFARI är av mycket varierande kvalitet och svår att överblicka.

BAKGRUND
På uppdrag av regeringen startade Högskoleverket SAFARI 1998 i samarbete med universitet, högskolor och en rad myndigheter. Från webbplatsen går att söka efter information om forskning som pågår vid dessa organisationer. Förkortningen står för Spridning Av Forskningsinformation till Allmänheten öveR Internet.
Vetenskapsrådet övertog förra året det samordnande ansvaret för SAFARI. Samtidigt fick Vetenskapsrådet i uppgift av regeringen att utvärdera systemet.

NY WEBBPORTAL?
Vetenskapsrådet kommer nu att tillsammans med universitet och högskolor samt övriga intressenter diskutera SAFARIs framtid.
Lena Wollin, informationschef på Vetenskapsrådet, ser möjligheter med utvärderarnas förslag om en ny forskningsportal.
– En naturlig lösning vore att koppla SAFARI till det nystartade samarbetet kring webbplatsen forskning.se.
Forskning.se öppnades i maj 2002 och är en webbplats för nyheter om svensk forskning. Bakom initiativet står Forskningsforum* i samarbete med FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), Vetenskapsrådet och VINNOVA (Verket för innovationssystem).

MER INFORMATION
Rapporten (2002:3) finns att hämta på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se och kommer att distribueras till universitet och intressenter under juli månad.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Carl Jacobsson, chef analys- och strategiavdelningen
08-546 44 343 / Carl.Jacobsson@vr.se

Lena Wollin, informationschef
08-546 44 279 / 0733-666 218/ Lena.Wollin@vr.se

* Forskningsforum är ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. En av de viktigaste uppgifterna är att främja kontakter och dialog mellan forskare, forskningsfinansiärer och de som använder sig av forskningsresultaten, exempelvis företag, organisationer och allmänhet. I Forskningsforum finns representanter från riksdagspartierna, universitet, högskolor och forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet administrerar verksamheten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera