Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2002

Hormonstörande ämnen i havet

Östersjön innehåller hormonstörande ämnen. Effekter har påvisats hos fisk utanför pappersmasseindustrier och reningsverk. Ett ämne man funnit utanför reningsverk är ethynylestradiol, den aktiva substansen i många p-piller. Även många miljögifter har hormonellt störande effekter, som t ex PCB och DDT. De effekter man funnit är bland annat ojämn könsfördelning hos vissa fiskarter.

Detta står att läsa i rapporten “Bottniska viken 2001” som ges ut av Umeå Marina Forskningscentrum på uppdrag av Naturvårdsverket. “Bottniska viken 2001” är en årsrapport från den nationella marina miljöövervakningen i Bottniska viken.

I “Bottniska viken 2001” presenteras också siklöjans situation. I Bottenviken har siklöjebeståndet minskat drastiskt från 1970-talet och framåt. Den viktigaste orsaken till detta är ett för hårt fiske. För att förbättra siklöjans situation har Fiskeriverket i samarbete med fiskarena själva inlett arbete med en fiskarledd förvaltningsplan.

– Rapporten “Bottniska viken 2001” visar tydligt hur viktigt det är med en långsiktig och kvalificerad uppföljning av miljösituationen i Bottniska viken, säger Sverker Evans vid Naturvårdsverket. Förutom dessa artiklar lyfts en rad viktiga områden fram i rapporten, som att syrehalten i Bottenhavets djupvatten minskar, och att de dominerande arterna bottendjur minskar i antal. Det sker även en snabb invandring av främmande organismer, som förts till Östersjön med fartygens ballastvatten.

– Vad alla dessa förändringar beror på kan vi bara klarlägga med fortsatt miljöövervakning och forskning. Svaren är grundläggande för hur vi människor kommer att kunna utnyttja Bottniska viken i framtiden, säger han.

För mer information kring rapporten kontakta:

Kristina Wiklund, redaktör
Umeå Marina Forskningscentrum
Tel 090-786 7973
E-post kristina.wiklund@umf.umu.se

Naturvårdsverket
Sverker Evans
Tel 08-698 16 97
E-post sverker.evans@naturvardsverket.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera