Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2002

Äntligen skrivs den svenska teaterhistorien

I en särskild programsatsning ger Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap över 9, 5 miljoner kronor till en svensk teaterhistoria. Huvudredaktör blir Tomas Forser, litteraturdocent vid Göteborgs universitet. "Teater i Sverige. Från äldsta tid till nutid" är programmets rubrik.

Det är mer än 70 år sedan det skrevs något samlat om den svenska teaterns historia.* En ny svensk teaterhistoria behövs, inte bara för att täcka en stor brist i historieskrivningen, utan också för en viktig förnyelse av sättet att skriva teaterhistoria.

KRONOLOGI & KONTEXT
Det nya verket planeras bestå av tre delar. Den första delen ska täcka den tidiga historien t o m 1700-talet, det andra bandet den expansiva utvecklingen under 1800-talet och den tredje den moderna teaterns utveckling under 1900-talet.
Framställningen är tänkt att ha en i grunden kronologisk disposition, där ett antal representativa “teaterhändelser” blir viktiga stationer i den löpande historieskrivningen. Centrala iscensättningar placeras på så sätt i sina estetiska och kulturella kontexter. Teaterhistorian blir också en historia om teaterkonstens samhälleliga uppgifter och funktioner och därmed sammanhängande förändringar av kanon.

SAMLADE FORSKNINGSINSATSER
Under flera år har forskningsansökningar med teaterhistorisk inriktning kommit in till rådet. Det har därför setts som angeläget att samla dessa till en mer heltäckande satsning. Uppdraget att åstadkomma en samlad ansökan gick till litteraturprofessor Eva Haettner Aurelius vid Lunds universitet.

LEDANDE TEATERFORSKARE I PLANERINGEN
Ordförande i den interimistiska arbetsgruppen har varit professor Eva Haettner Aurelius. I planeringen av projektet har flertalet av landets ledande teaterforskare deltagit: professor emeritus Sverker Ek, Umeå, doc Tomas Forser, Göteborg, prof Sven-Åke Heed, Stockholm, prof em Ulla-Britta Lagerroth, Lund, prof em Ingeborg Nordin Hennel, Uppsala, prof Dag Nordmark, Karlstad och prof Willmar Sauter, Stockholm.
Arbetet med verket startar i år och har medel från Vetenskapsrådet t o m år 2006.

Ytterligare kommentarer
Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
08-546 44 228 / 046-222 75 94 / Bengt.Hansson@vr.se
Tomas Forser, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
031-773 45 64 / 031-13 81 04 (bost) / 0525-327 30 (sommarbost) / Tomas.Forser@lit.gu.se

Information kan även ges av
Torbjörn Lind, forskningssekreterare
08-546 44 328 / Torbjorn.Lind@vr.se

(* Nordensvan 1917-18 och Personne 1915-27)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera