Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2002

Sahlgrenska akademin inviger nytt centrum

Ett centrum för metaboliska störningar och kärlsjukdomar håller på att byggas upp inom Wallenberglaboratoriet vid Sahlgrenska akademin. Läkemedelsbolaget AstraZeneca bidrar med 16 miljoner till centrumet.

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag ser vi en lavinartad ökning av åldersdiabetes i många länder. Dessa människor har en flerfaldig ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och det är
inte helt klarlagt varför dessa patienter löper så stor risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, säger docent Jan Borén, Wallenberglaboratoriet.

Under lång tid har man i hela världen studerat blodfetter och hur de påverkar uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar. Idag vet man att orsakssammanhangen bakom är mycket komplexa. Forskarna studerar olika typer av blodfetter och hur de påverkar ämnesomsättningen.

Avancerad grundforskning inom detta område är viktig och vi vill verka för att i denna region säkerställa en internationellt ledande medicinsk expertis. Framledes kan detta leda till läkemedel som förhindrar mycket lidande. Därför bidrar vi med 16 miljoner kronor till stöd för nya
forskningsprojekt till centrumet under en fyraårsperiod. Detta skapar en mycket god plattform för forskare vid universitetet och AstraZeneca att förena sina krafter för utveckling av nya behandlingsmetoder för patienter
med metabola störningar och kärlsjukdomar, säger Mikael Dohlsten, forskningschef för AstraZeneca Mölndal.

Inom Sahlgrenska akademin är vi naturligtvis stolta över att det finns så stort intresse kring den forskning som bedrivs här. Centrumet för metabola störningar och hjärt-kärlsjukdomar ligger forskningsmässigt väl framme och
det är därför naturligt att det sker en satsning här, säger Göran Bondjers, chef för Sahlgrenska akademin.

För mer information kontakta:
Docent Jan Borén, telefon 0733 – 764264
Forskningchef (Astra Zeneca Mölndal) Mikael Dohlsten, telefon 031-7762800
Preses Göran Bondjers, telefon 0705 – 603594

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera