Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2002

740 000 till forskning om dansterapi

Kan dans hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem? Denna fråga står i fokus för ett nytt forskningsprojekt, som Karlstads universitet bedriver tillsammans med bland annat Danshögskolan i Stockholm, Landstinget i Värmland och Region Värmland. Nu har regeringen beviljat projektet 740 000 kronor ur Allmänna arvsfonden för det första året.

Barbro Renck, studierektor och universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, är en av tre forskare som sedan den 1 januari i år deltar i projektet “Dansterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – icke verbal behandling för aggressivt utagerande pojkar och depressiva inåtvända flickor”.

– Syftet med projektet är att utveckla nya behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi är först i Sverige med att pröva just dansterapi som metod för att hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem, berättar Barbro Renck.

Studien innefattar två behandlingsgrupper. Den första gruppen består av pojkar i förskoleåldern som fått diagnosen ADHD. Den andra behandlingsgruppen utgörs av tonårsflickor med depressiva symptom och självdestruktivt beteende.

– De båda grupperna får varje vecka genomgå dansterapi. Med hjälp av intervjuer, frågeformulär och videofilmning av danssessionerna studerar vi sedan vad terapin får för effekter.

Det tre år långa projektet, som till stor del genomförs i Värmland, är ett samarbete mellan flera olika parter. Landstinget i Värmland och Dans i Värmland finansierar de dansterapeuter som är involverade i projektet. Karlstads universitet är tillsammans med Danshögskolan i Stockholm ansvarigt för forsknings- och utvärderingsdelen. Professor Erna Grönlund är ansvarig forskare vid Danshögskolan. Även Riksföreningen för Social och Mental Hälsa (RSMH) är involverad.

– Det är ett mycket glädjande besked att vi nu beviljats bidrag från regeringen. Detta innebär att vi kan fullfölja projektet som planerat, säger en glad Barbro Renck.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Barbro Renck, tfn: 054-700 25 10, e-post: barbro.renck@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera