Artikel från Umeå universitet
20 juni 2002

Werner Vögeli och Anita Gradin blir hedersdoktorer vid Umeå universitet

Hovtraktör Werner Vögeli, förre EU-kommissionären Anita Gradin samt professor Peter Berck, University of California, Berkeley, har utsetts till hedersdoktorer vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

De tre hedersdoktorerna kommer att promoveras vid Umeå universitets årshögtid den 9 november.

Werner Vögeli tilldelas utmärkelsen för sina insatser för svensk gastronomi och framför allt den norrländska matkulturen. Hans intresse för den norrländska matprofilen har medverkat till att den traditionella kosthållningen i norra Sverige har revitaliserats och utvecklats mot ett nyskapande med traditionella råvaror som grund.

Vögeli är hovtraktör och kökschef vid Operakällaren och Stallmästaregården. Sedan 1961 är han gastronomiskt ansvarig för alla offentliga tillställningar på Stockholms slott. Vögeli utnämndes till hovköksmästare 1972 och hovtraktör 1977.

Motiveringen till utmärkelsen Gyllene gaffeln som Vögeli tilldelades 1999 beskriver mycket bra Vögelis gastronomiska betydelse: ’’ Werner Vögeli har under snart 40 år på Operakällaren och som kunglig svensk kock stått i svensk gastronomis absoluta centrum – på hemmaplan och utomlands. Hans betydelse som ledstjärna förebild och ambassadör för svensk mat kan knappast överskattas.’’

Anita Gradin har mycket bred erfarenhet av politik och har bland annat varit riksdagsledamot, delegat i Europarådet, EU-kommissionär, utrikeshandelsminister, jämställdhets- och invandrarminister. För närvarande är hon ordförande för Handelshögskolan i Stockholm och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS. På alla arenor där hon verkat har hon varit starkt pådrivande när det gäller jämställdhets- och kvinnofrågor. Hennes engagemang tar sig också uttryck i ett brinnande intresse för utbildning och forskning. Hon deltog också i slutfasen av Umeå universitets kampanj ’’Forskning för Framtiden’’.

Anita Gradin tilldelas utmärkelsen för sina framstående och betydelsefulla insatser för att utveckla det nya forskarutbildningsämnet socialt arbete samt för hennes engagemang i Umeå universitets satsningar på forskning och utbildning men också för att hon varit starkt pådrivande i jämställdhets- och kvinnofrågor och bidragit till att sätta genusforskningen på den offentliga dagordningen.

Peter Bercks huvudsakliga forskningsområde ligger inom fälten naturresurs- och miljöekonomi. Breck är professor vid Department of Agricultural Economics, University of California, Berkeley. Inom naturresursekonomi har Bercks forskning behandlat såväl hushållning av förnyelsebara resurser, exempelvis skog och fisk, som icke förnyelsebara resurser som mineraler. Men det är framför allt skogen som har spelat en stor roll i hans forskning.

Peter Bercks tilldelas utmärkelsen för sina insatser inom miljöresurs- och miljöekomiforskningen men också för att han, och hans institution, på ett generöst och tillmötesgående sätt tagit emot forskarstuderande och gästforskare från Umeå universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera