Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2002

“Huka er gubbar!” – representation och genuskonstruktion av kvinnliga eliter i fyra ekonomitidningar

Kvinnor i allmänhet och kvinnor med makt i synnerhet marginaliseras i svenska ekonomitidningar. Bara tretton procent av utrymmet tilldelas kvinnor – och när de förekommer så gör de det i ämnen som inte har med ekonomi att göra. I ekonomipressen blir kvinnor hellre avbildade än tillfrågade. Dagens Industri har den lägsta representationen av kvinnor, Svenska Dagbladet den högsta.

I en magisteruppsats från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet visar Ulrika K Engström ny forskning om kvinnors möjlighet till medverkan i svenska ekonomitidningar. I undersökningen analyseras representation och genuskonstruktion av kvinnliga eliter i Dagens Industri, Dagens Nyheter, Finans Vision och Svenska Dagbladet. Citat, omnämningar, bilder och stereotyper har analyserats under två veckor. En fallstudie av den internationella kvinnodagen har också genomförts.

Det visar sig i undersökningen att Dagens Industri har tio procent kvinnorepresentation, Finans Vision har tretton procent, Dagens Nyheter har 15 procent och Svenska Dagbladet har 19 procent. Andelen kvinnliga journalister påverkar inte innehållet i tidningarna, det gör däremot andelen kvinnliga chefer, där Svenska Dagbladet har hela 67 procent kvinnliga chefer. Det visar sig att den kvinnliga stereotypen är yrkesverksam, men tämligen maktlös. Dessa resultat avviker från andra medieundersökningar där kvinnor endast förekommer som privatpersoner och äkta makar. Detta visar på ett ökat tryck på tidningarna att gestalta kvinnor i relevanta miljöer. En av de kvinnliga stereotyperna utmärker sig genom att framställas som “den förtryckta”, och denna kvinna är osynlig då hon aldrig avbildas i tidningarna.

Sju procent kvinnor förekommer i genomsnitt inom den ekonomiska eliten. Även här visar det sig att Svenska Dagbladet har högre representation av kvinnor (tretton procent) i ekonomisk elit. Det visar sig dessutom att kvinnor i genomsnitt framförallt förekommer i nöjesrelaterade områden (24 procent) medan de blir färre inom ämnen som politik och ekonomi (14 respektive 10 procent). Fallstudien av kvinnodagen visar att Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter erkänner könsmaktsordningen, medan de andra två tidningarna mest diskuterar förändringar av värderingar samt anpassning av kvinnorna själva.

Ulrika K Engström kan nås på tfn 08-720 78 28 eller 070-73453737, e-post: ulrika-e@swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera