Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2002

Umeå Plant Science Center invigs:EN AV NORRA EUROPAS BÄSTA FORSKNINGSMILJÖER

Idag, onsdag, invigs Umeå Plant Science Center, UPSC. Ungefär 100 experimentella växtforskare vid Umeå universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, delar lokaler i KBC-huset på campus. Vid UPSC finns en av norra Europas bästa forskningsmiljöer inom växtbiologin, med speciallaboratorier och ett unikt säkerhetshus för transgena växter.

Centrumbildningen innefattar institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå. Totalt arbetar upp till 150 personer vid UPSC.

Samlokaliseringen av de båda institutionerna innebär att den allmänna växtfysiologiska forskningen i Umeå kan växa samman med dess mer specifikt skogliga inriktning, något som skapar oanade utvecklingsmöjligheter. Redan idag bedrivs inom UPSC universitetsvärldens största trädgenomprojekt, vilket utgör en av hörnpelarna i centret.

De för UPSC viktigaste forskningsområdena är: växters utveckling, med betoning på vedbiologi, blomutveckling och hormonfysiologi; skogsgenetik med inriktning mot populationsgenetik och förädling; växters fotosyntes och metabolism i samband med till exempel lågtemperaturstress; ekofysiologi med inriktning mot kol- och kväveomsättning.

o Avancerade tekniklaboratorier

En viktig fördel med samlokaliseringen är att man gemensamt kan bygga upp de högteknologiska och mycket kostnadskrävande laboratorier som verksamheten kräver. Centret disponerar cirka 4 700 kvadratmeter lokalyta i nyrenoverade och/eller nybyggda lokaler. Vid sidan av kontor och vanliga laboratorier finns moderna anläggningar för växtodling och speciella tekniklaboratorier för avancerad genomforskning. Uppbyggnaden av UPSC har till stora delar bekostats genom donationer från Kempestiftelserna och Wallenbergstiftelsen.

UPSC:s total årsomsättning kommer i år att uppgå till mer än 70 miljoner kr.

o Forskarskola

UPSC:s 40 doktorander ingår i en gemensam forskarskola. Den fysiska närheten i ett gemensamt hus ger goda förutsättningar för att i en kreativ miljö bygga upp en nyskapande forskarutbildning av högsta internationella klass.

De båda universitetens ledningar är positiva till samlokaliseringen. Så här säger rektor Inge-Bert Täljedal, Umeå universitet:

– Samarbetet innebär att Umeå tar tillvara de vetenskapliga utvecklingsmöjligheterna på ett optimalt sätt. Kraftsamlingen på växtforskning av internationell toppklass stärker forskningsprofilen hos båda universiteten och gör att vi har all anledning förvänta oss mycket fina vetenskapliga resultat även i fortsättningen. Den entusiasm och framåtanda som möter en lovar gott för framtiden.

SLU:s ställföreträdande rektor i Umeå, Sören Wibe, är mycket glad åt samarbetet med Umeå universitet:

– Det här stärker Umeås profil inom ett viktigt spetsteknologiskt område. Jag är övertygad om att samarbetet stärker båda universiteten och att det kommer att locka till sig forskare och studenter från hela Sverige.

SLU:s vicerektor Christer Heinegård säger:

– SLU satsar mycket medvetet på en förstärkning av de bästa forskningsmiljöerna på SLU:s olika orter. I flera fall – till exempel UPSC – sker detta i samarbete med andra universitet.


Ytterligare upplysningar: UPCS:s föreståndare Göran Samuelsson, inst för
fysiologisk botanik, Umeå universitet, tel 090-786 56 94 eller
070-645 50 39.
E-post: Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera