Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2002

Sex nya hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

Årets hedersdoktorer belönas för sina insatser inom så vitt skilda områden som barnneurologi, övergrepp och våld mot kvinnor, nuklearmedicin, administration och ledarskap, bakteriologi samt arbetsterapi. Tre västsvenskar och tre amerikaner har utsetts. Promoveringshögtiden äger rum lördagen den 19 oktober.

Följande personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet år 2002.

Alan K Percy, professor, Birmingham, Alabama
Sedan 1980-talets mitt har professor Percy haft en central betydelse för kliniskt utvecklingsarbete kring centrala områden inom barnneurologin, senare år särskilt centrerat kring Rett syndrom.

Jacquelyn C Campbell, professor, New York vid Johns Hopkins University School of Nursing har varit ledande i världen
genom sin forskning på kvinnors situation och framförallt på övergrepp och våld mot kvinnor i olika delar av världen. Hon har därmed gjort synligt de hälsorisker som hotar de ofödda barnen, kvinnornas liv och de barn som blir
åskådare till övergreppen och våldet mot deras mödrar. Professor Campbells kunnande och forskning har varit och är av oerhörd betydelse för omvårdnadsvetenskapen.

Sture Lindberg, fd överläkare, Göteborg, har starkt bidragit till utvecklingen av nuklearmedicinen inom den
västsvenska regionen. Han har i detta sammanhang bidragit till att nuklearmedicinska tekniker också kunnat utnyttjas för forskningsändamål. Han har inom flera områden bidragit till att vetenskap skapats, i flera fall har han verkat aktivt för att skapa förutsättningar för forskning som svårligen kunnat genomföras utan hans insatser.

Henric Hultin, leg läkare, Onsala, förtjänar hedersdoktorat mot bakgrund av dels hans långvariga och systematiska insats att stärka utbildning i administration och ledarskap för läkare i hela landet, och i synnerhet i Västsverige, dels hans arbete för att stärka den patientnära forskningen i Västsverige. I bildande av Västra Götalandsregionen har han aktivt verkat för att forsknings- och utvecklingsarbetet ska ges en viktig roll i sjukvården och har personligen starkt engagerat sig för utvecklingen av regionalt FoU-stöd i samverkan mellan medicinska fakulteten och Västra Götaland.

Enevold Falsen, civilingenjör, Mölndal CCUG (Culture Collection, University of Göteborg) är känd bland medicinska
mikrobiologer världen över och har initierats och byggts upp av dess nuvarande Curator Enevod Falsen. 1968 grundande han CCUG och redan tidigt införde han immunologisk metodik och numerisk analys för karakterisering av nya, tidigare ej kända, bakterieisolat. På grund av sin centrala roll för
västsvensk mikrobiologi under många år nominerades han till detta hedersdoktorat.

Elisabeth J Yerza, professor emeritus, Californien
… var gästprofessor vid dåvarande institutionen för medicinsk rehabilitering (nuvarande avd för rehabiliteringsmedicin), medicinska fakulteten vid
Göteborgs universitet, vårterminen 1989. Hennes öppenhet och intresse för andra kulturer har gjort att hon sedan dess varit en inspirationskälla och diskussionspartner samt kunnat stimulera till utveckling. Hon har ständigt
framhållit betydelsen av att arbetsterapi som ämne och verksamhet ska utvecklas i samklang med svensk/skandinavisk kultur och varnat för att okritiskt och optimistiskt försöka applicera amerikanska teoretiska modeller
här.

Mer information och foto på vår hemsida:
http://www.sahlgrenska.gu.se/nyheter/hedersdok.shtml

För ytterligare information kontakta:
Sahlgrenska akademin, preses Göran Bondjers tel 031-342 3594

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera