Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2002

Bertil Falck utsedd till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten 2002

Humanistiska fakultetsnämnden har utsett Bertil Falck, Göteborg, till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten 2002. Promotionen äger rum den 19 oktober 2002.

Bertil Falck (f. 1941) startade sin karriär som polis i Munkedal. Efter att ha avancerat till programmerare på Rikspolisstyrelsen 1967 och senare till programmeringsspecialist på Volvo 1969 blev han så småningom regionchef i Datema 1978. Därifrån rekryterades han till Göteborgs stadsbibliotek som administrativ chef 1980-85.

Falcks mest betydande insats är naturligtvis skapandet av Bok och Biblioteksmässan 1985, som utvecklats till att bli en av Västsveriges främsta folkbildande kulturinstitutioner. Det som kommit att känneteckna denna bokmässsa till skillnad från andra i samma bransch är att den har ett intellektuellt ambitiöst och även akademiskt välkvalificerat seminarieprogram. En lång rad framstående författare, forskare och kultrupersonlighetrer från snart sagt hela världen har inbjudits att medverka under former som gjort att deras insatser blivit kännda för den svenska och särkskilt då den västsvenska allmänheten. Inte minst har forskare från Göteborgs universitet ofta haft förmånen att deltaga som föreläsare och paneldebattörer, vilket medfört att kännedomen om universitetets forskning ökat. Mötet med bokmässans många framstående notabiliteter har stimulerat den intellektuella miljön på universitetet.

Att det blivit så är i hög grad Bertil Falcks personliga förtjänst. Med stor skicklighet och entusiasm har han byggt upp kontakterna med universitetet, kulturlivet och det internationella forskarsamhället. Det faktum att han själv som autodidakt “gått den långa vägen” till böckernas värld tycks i hög grad ha medverkat till hans varma engagemang för folkbildningen och det västsvenska kulturlivet.

Mer information: kontakta Christer Flodin, tel 031-773 1109,
e-post: Christer.Flodin@hum.gu.se eller
Agneta Norlander, tel 773 1034, e-post: Agneta.Norlander@hum.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se OBS! ny e-postadress!
Internet: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera