Artikel från Göteborgs universitet
14 juni 2002

Immunreglerande hormon minskar fetma

Möss som saknar ett immunmodulerande hormon, interleukin-6 (IL-6), utvecklar medelålders fetma visar en doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Då feta möss som saknar IL-6 behandlades med hormonet minskade fettmassan hos mössen.

Förutom att mössen som saknar IL-6 blir feta drabbas de av sjukdomar som ofta ses i samband med fetma, som diabetes och blodfettrubbningar. Dessa fynd har publicerats i den ansedda tidningen Nature Medicine.

IL-6 är ett viktigt hormon för kroppens försvar vid olika typer av stress till exempel vid infektioner och bidrar bland annat till feber. Behandling med IL-6 direkt till hjärnan leder till ökad energiomsättning, men även minskad aptit hos råttor. En längre tids behandling med IL-6 centralt till råttor ledde till minskad fettmassa hos djuren. Dessa data tyder på att IL-6 är viktigt för reglering av fettmassa och att IL-6 verkar via hjärnan troligen i den del kallad hypotalamus, som man vet är viktig för reglering av fettmassa.

IL-6 har tidigare getts till människor som en engångsbehandling. Intressant nog fann man att IL-6 behandling gav ökad energiomsättning utan att ge några större biverkningar. Tillsammans tyder dessa data på att IL-6 skulle kunna användas för behandling av fetma även hos människor.

Det är också känt att IL-6 frisätts i höga nivåer till blodet från arbetande muskler vid fysisk träning och det har föreslagits att IL-6 kan förmedla en del av de positiva effekterna av fysisk träning, t ex fettnedbrytning.

Fil Mag Kristina Wallenius, tel 031-342 2063, fax 031-82 15 24, e-post Kristina.Wallenius@medic.gu.se

Handledare: Professor John-Olov Jansson, tel: 031- 342 25 88
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin, Research Centre for Endocrinology and Metabolism (RCEM).
Avhandlingens title: Insulin like growth factor I and Interleukin-6 regulate body fat. Avhandlingen har försvarats.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera