Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2002

Patienten själv bedömer knäoperation bättre än mätinstrument

Stabilitet i knä, efter operation vid skada i främre korsbandet, mäts bland annat med ett instrument, KT-1000, som anger hur stort glappet i knäet är. Vid en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visade KT-1000 inget samband med funktion eller med patientens egen utvärdering.

Instrumentets trovärdighet har diskuteras likaså dess betydelse i förhållande till patientens egen utvärdering. I en studie på 527 patienter visade KT-1000 inget samband med funktion eller med patientens egen utvärdering. Tillförlitligheten av instrumenten utvärderades i en studie, där två erfarna undersökares mätningar jämfördes. Resultatet visade endast acceptabel överensstämmelse, likaså var andelen riktigt diagnostiserade patienter med hjälp av KT-1000 endast drygt hälften. Patientens egen bedömning av operationsresultatet bör därför ges större betydelse vid utvärderingen än mätning med KT-1000.

Benstyrkans betydelse för glappet i knäet undersöktes i en studie omfattande 45 män. Det visade sig att de som var starkare i musklerna på lårets baksida uppvisade mindre glapp i knäet. Detta bör man ta hänsyn till vid träningen av patienter med korsbandsskada, både opererade och icke-opererade.

Patienter med en främre korsbandsskada söker vård på grund av att instabiliteten hindrar dem från fysisk aktivitet, inte bara i idrottssammanhang utan även i arbete och fritid. En operation syftar till att återställa stabiliteten i knä.

I en studie omfattande patienter med en korsbandsskada, både före och efter rekonstruktion samt friska individer uppvisade höger knä större glapp jämfört med vänster. Vid redovisning av resultat i samband med korsbandskirurgi bör man därför ange glappet i respektive knä var för sig.

Leg sjukgymnast Ninni Sernert, tel 0520-91 000, e-post
ninni.sernert@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi.
Avhandlingens titel: Evaluation of patients with anterior cruciate ligament rupture, before and after reconstruction, with special emphasis on the KT-1000 arthrometer.
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera