Tema

Umeås Fernströmpris till biokemisten Stefan Björklund

Priskommittén vid Medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet, har tilldelat Stefan Björklund skeppsredare Eric K. Fernströms pris för 2002. Han belönas framför allt för sin insats vid identifieringen av det s.k. mediatorkomplexet, en mekanism som alla högre organismer använder för att kunna uttrycka proteiner.

Stefan Björklund, f. 1964 i Härnösand, är universitetslektor och forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Han disputerade i Umeå 1993 och fick sedan i internationell konkurrens en post-doktortjänst hos Roger Kornberg vid Stanforduniversitetet i USA. Det var där som Björklund gjorde en avgörande insats för att karaktärisera mediatorkomplexet, något som ledde till en mycket citerad uppsats i tidskriften Cell.

Mediatorkomplexet består att ett 20-tal olika proteiner, och Björklund lyckades tillsammans med en annan post-docforskare visa att det är helt nödvändigt för att bestämma reglerat uttryck av vissa gener. Upptäckten gjordes på jästceller, men har senare visats vara en allmängiltig mekanism hos alla högre organismer. Mediatorn är t.ex. helt nödvändig för att mänskliga celler ska kunna svara på signaler från bl.a. sköldkörtelhormon och vitamin D. Den här upptäckten ledde till ett helt nytt synsätt på hur syntesen av proteiner regleras på gennivå.

Sedan 1995 har Björklund åter varit verksam i Umeå och han antogs som docent 1999. Han leder en forskargrupp som nu främst är inriktad på att ytterligare klarlägga mediatorkomplexets funktion och hur dess olika beståndsdelar samverkar med varandra. Parallellt med dessa studier har han utvecklat ett system för att studera cellcykelreglerad transkription (proteinöverföring) genom att klona och isolera ca 30 olika transkriptionsfaktorer från musceller. Därmed är Björklund idag en av få forskare i världen som kan studera transkription i provrör, något som han tän ker använda för att klarlägga hur cellen kan reglera sitt proteinuttryck under cellcykeln. Det är en mycket central process för både normal celltillväxt och cancerutveckling.

Fernströmpriset utdelas årligen till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”. Prissumman är 100 000 kr. En sammanställning av tidigare pristagare i Umeå finns på
http://www.umu.se/medodont/presentation/pristagare.htm

Kontaktinformation
Stefan Björklund finns på tel. 090-786 67 88, 070-216 28 90
E-post: Stefan.Bjorklund@medchem.umu.se

En engelskspråkig presentation av hans forskning och ett porträtt finns på http://www.medchem.umu.se/transcript/

Umeås Fernströmpris till biokemisten Stefan Björklund

 lästid ~ 2 min