Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2002

50 gram lakrits kan höja blodtrycket

Högt blodtryck beroende på lakritsätande kan vara underdiagnostiserat eftersom en vanlig daglig dos av lakrits räcker för att höja blodtrycket. Det är viktigt att läkare känner till betydelsen av lakrits för högt blodtryck och informerar sina patienter om detta samband.

Man har sedan flera årtionden uppmärksammat att hög konsumtion av lakrits kan leda till högt blodtryck, hypertoni, och vätskeansamling i kroppen. En avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att en så liten mängd som 50 gram lakrits räcker för att få fram en svag men klart blodtryckshöjande effekt. Studien visar att ju större dosen är desto högre blir blodtrycket.

Blodtryckseffekten hos olika individer följer normalfördelningen, vilket innebär att denna blodtrycksstegring inte skiljer sig åt så mycket hos friska individer, som dagligen äter lakrits. Vi har funnit att lakrits först och främst har effekt på hormoner av betydelse för blodtrycket. Någon säker könsskillnad fanns inte vad gäller effekterna av enzymhämningen.

Högt blodtryck är vanligt förekommande i befolkningen och 20-50 procent har visat sig ha högt blodtryck. Man anser att i ungefär 95 procent av fallen är orsaken okänd. Man har tidigare trott att lakrits behövs i stora mängder för att ge en blodtryckshöjande effekt.

Den komponent i lakrits som orsakar blodtryckshöjningen är glycyrrhetininsyra (GA). GA påverkar enzymet 11 ?-HSD typ 2, som bland annat finns i njurarna. Efter att mekanismen för lakritsorsakad högt blodtryck blev känd, har enzymet 11 ?-HSD blivit aktuellt i forskningen om högt blodtryck och om det metabola syndromet, bukfetma och nsulinresistens. Enzymet finns i två former, typ 1 och typ 2. Lakrits påverkar typ 2 som omvandlar det aktiva hormonet kortisol till kortison.

Leg läkare Helga Ágústa Sigurjónsdóttir, tel 031-342 34 61, fax 031-82 15, 24, mobil 0704-28 51 50, e-post helga.sigurdsdottir@medic.gu.se

Handledare: Docent Sven Wallerstedt, överläkare, tel 031-343 40 71
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs, universitet, Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för invärtesmedicin
Avhandlingens titel: Inhibition of 11 ?-HSD, hemodynamic and hormonal response induced by liquorice
Avhandlingen försvaras i aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
fredagen den 7 juni 2002 kl. 13.00

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera