Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2002

Nya pusselbitar till svaret på frågan hur proteinsyntesen regleras

Jaunius Urbonavicius avhandling behandlar hur modifieringar i tRNA påverkar en rad olika centrala processer i alla organismer.

Jaunius Urbonavicius har funnit att frånvaron av dessa modifieringar i systemet för proteinsyntes får ett antal effekter. Dessa påverkar i sin tur både virulensen (hur sjukdomsalstrande viruset eller bakterien är) och metabolismen (ämnesomsättningen), i olika bakterier. Dessa upptäckter hjälper oss att förstå centrala livs- och virulensprocesser och kan hjälpa till att förstå vilka vilkor som påverkar hur en bakterie kan invadera sin mänskliga värd och orsaka sjukdomar. Förutom att dessa upptäckter ökar förståelsen för hur proteiner syntetiseras så kan de i förlängningen leda till nya behandlingsmetoder

Jaunius kommer från Litauen och har verkat i professor Glenn Björks grupp under hela sitt avhandlingsarbete.


Fredagen den 14 juni försvarar Jaunius Urbonavicius, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Influence of tRNA modification on translation, metabolism, and virulence in eubacteria”. Svensk titel: Påverkan av tRNA modifieringar på translation, metabolism och virulens i eubakterier.
Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssalen Major Groove, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Dan Andersson, Smittskyddsinstitutet, Stockholm, Sverige.

Kontaktinformation
Jaunius Urbonavicius nås på:
Tel: 090-7856759
E-post: Jaunius.Urbonavicius@molbiol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera