Artikel från Södertörns högskola
6 juni 2002

Hinder och möjligheter för att vara lärare i den nya världen

Vad är interkulturell undervisning? Behövs den? Vilka är förtjänsterna, hindren och riskerna?Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum, Botkyrka, arrangerar ett internationellt symposium om interkulturell lärarutbildning”Mångfaldens utmaningar: institutionella hinder och möjligheter”. Fittja gård, 9-11 juni 2002

Medverkar gör forskare och lärare från Sverige, USA, Nederländerna, Storbritannien
och Kanada. Bland andra Esther Kingston-Mann University of Massachusetts,
Boston, USA, och Irene och Lennart Rönnberg som redovisar 20 års erfarenhet
av att undervisa i en förortsskola.
* Vilka krav kommer att ställas på framtida lärare?
* Hur ska lärarutbildningen förbereda studenter för att hantera de utmaningar
som nya lingvistiska, kulturella och sociala förhållanden reser i undervisningen?
* Vilka beprövade metoder ska behållas och utvecklas?
* Vilka nya aspekter ska prioriteras?
* Vilken roll har institutioner?
* Ska nya strukturer skapas och gamla försvinna?

Målet med symposiet är att försöka fånga några grundläggande frågor i utbildningssammanhang. Ett antal forskare och praktiker kommer att träffas och presentera pågående undersökningar och egna erfarenheter för varandra. De ska reflektera om en vidare utveckling samt om möjligheter att inkorporera framgångsrika resultat i befintliga institutioner.

I höst startar Södertörns högskola en ny lärarutbildning med interkulturell profil (www.sh.se/nyheter/lararutb.html)

Kontaktinformation
Ytterligare information om symposiet och Södertörns nya interkulturella lärarutbildning:
Docent Annick Sjögren, Södertörns högskola, Fittja gård
tel 08-531 743 79, epost: annick.sjogren@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera