Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2002

Umeforskare beskriver nyupptäckt enzym

Två forskare vid Umeå universitet redovisar i veckans nummer av tidskriften Cell en upptäckt som kan vara ett nytt sätt att kontrollera genuttryck i kärnförande celler.

Andrei Chabes och Lars Thelander vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik samarbetar med en forskargrupp på The Scripps Research Institute i Kalifornien, USA. I artikeln beskriver de enzymet cytoplasmatiskt poly(A)-polymeras i modellorganismen S. Pombe (“fission yeast”). Det nyupptäckta enzymet kontrollerar genuttrycket av ribonukleotidreduktas genom att addera adenylat-grupper till dess mRNA (budbärar-RNA).

I alla celler finns genetisk information lagrad i form av DNA, som består av fyra olika byggstenar, s.k. deoxyribonukleotider. Dessa beståndsdelar är nödvändiga för att cellen ska kunna tillverka nytt DNA och för att laga skadat DNA. Tillverkningen sker i flera delsteg bland vilka ett utförs av enzymet ribonukleotidreduktas, som också kontrollerar att alla byggstenar finns i lagom inbördes proportioner. Risken är annars att det blir fel vid DNA-tillverkningen, vilket ger upphov till mutationer.

Artikeln finns i Cell 109/2002, sid. 563-573.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar kan fås från professor Lars Thelander, tel. 090-786 67 42, e-post: lars.thelander@medchem.umu.se

Andrei Chabes arbetar sedan januari 2002 som post-doktor vid Cold Spring Harbor Laboratory, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera