Artikel från Umeå universitet
5 juni 2002

Agenda 21 hotar inte tillväxten

Björn Forsbergs avhandling är en studie av lokalt Agenda 21-arbete i Sverige. Disputationen råkar också äga rum exakt tio år efter den stora Riokonferensen, där FN:s Agenda 21 antogs. Studien belyser fyra kommuner med långtgående mål för sitt miljöarbete.

De fyra kommuner som studeras är Kungsör, Sala, Trollhättan, Örebro. Resultaten visar att Agenda 21-arbetet kraftigt har flyttat fram miljöfrågans positioner i dessa kommuner. Miljön har blivit en viktig utvecklingsfråga och integrerats i många nya sammanhang. Agenda 21-arbetet bygger även på mål om djupgående systemförändringar. Man efterlyser bland annat livsstilsförändringar bland invånarna, i form av till exempel minskad bilanvändning och konsumtion. Ett viktigt mål är även att skapa en lokal kretsloppsekonomi, som ett alternativ till dagens tillväxt- och konsumtionssamhälle.

Det är ofta lätt att vinna stöd för miljöinsatser som inte är i konflikt med andra politiska mål eller människors bekvämlighet. Problemet är att utveckla Agenda 21-arbetet efter det att de “lätta segrarna” vunnits. I takt med att mer kontroversiella och svårlösta frågor börjat uppmärksammas har Agenda 21-arbetet också mött ökade problem i några av kommunerna.

Ledande kommunpolitiker ser vanligtvis Agenda 21 som en satsning inom ramen för en traditionell tillväxtpolitik. I praktiken väger också ofta målet om hållbar utveckling lätt vid konflikter med ekonomiska intressen och tillväxtpolitik. Studien redovisar flera exempel på hur kommunledningarna agerar för nya motorvägar och utbyggda externa köpcentra i strid med de egna Agenda 21-målen. Resultaten visar därför att det är långt kvar innan Agenda 21 blir ett hot mot målet att öka tillväxt och konsumtion i samhället.


Måndagen den 10 juni försvarar Björn Forsberg, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling – en studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället. Disputationen äger rum kl 10.15 i Samhällsvetarhuset, Hörsal C. Fakultetsopponent är docent Jesper Holm vid Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde universitet, samt Statsvetenskap i Köpenhamn

Kontaktinformation
Björn Forsberg är uppvuxen i Göteborg och Halmstad
Björn nås på:
Tel: 08 – 619 06 15
Mobil: 073 – 678 1912
E-post: bjorn.forsberg@miljopolitik.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera